Registreeru koolitusele! | Tartu Ülikoolis räägitakse patsiendiohutusest kliinilises praktikas

Meditsiinis tuleb ikka ette olukordi, kus patsient on saanud arsti- või õendusabi osutamise käigus täiendava tervisekahjustuse, mida oleks olnud võimalik ära hoida. Sellistel juhtudel räägitakse patsiendiohutusest ehk sellest, kuidas ära tunda ja ennetada tegevusi, mis võiksid patsienti kahjustada. 5. detsembril toimub Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi sisekliiniku eestvedamisel Tartus koolitus, kus räägitakse patsiendiohutusjuhtumitest ja nende ennetamise võimalustest. Koolitus on suunatud Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna akadeemilistele töötajatele ja doktorantidele. Registreerimisinfo allpool.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan professor Margus Lember rääkis, et igapäevatöös satuvad arstid ja õed nii mõnigi kord olukorda, kus plaanitud tegevus ei vasta ei patsiendi ega meediku ootustele – oodatud paranemise asemel tekivad komplikatsioonid, mis võivad halvimal juhul viia patsiendi surmani või tõsiste tervisekahjustusteni.

„Selliste juhtumite puhul tekib rida küsimusi: kas tegemist oli tüsistuse või raviveaga? Kes on selle eest vastutav? Kui palju sõltub ohutus töötajast ja kui määrav on töökorraldus ja –keskkond? Kas ja missugusel määral on üldse võimalik ebasoovitavaid tulemusi ära hoida? Mis kasu on selliste juhtumite registreerimisest ja kuidas kasutada kogutud informatsiooni olukorra parandamiseks?,“ loetles Lember.

Nendele ja mitmetele teistele patsiendiohutusega seotud küsimustele otsitakse vastust lühikoolitusel „Patsiendiohutus kliinilises praktikas: patsiendiohutusjuhtumid ja nende ennetamise võimalused“.

Koolituse esimeses pooles räägitakse patsiendiohutuse olemusest, kasutatavatest terminitest ja mõistetest ning õpitakse näidete abil orienteeruma patsiendiohutuse terminoloogia mitmekesisuses –vead vs patsiendiohutusjuhtumid, ohujuhtumid, kahjujuhtumid, tüsistused ja teised olulised terminid.

WHO õppefilmi abil analüüsitakse patsiendiohutusjuhtumite põhjuslikkust ja tehakse lühiülevaade süvaanalüüsist (root cause analysis), mis on levinud meetod patsiendiohutusjuhtumite analüüsimisel.

Koolituse teises pooles räägitakse mõningatest riskide ja ohtude tuvastamise meetoditest: patsiendiohutusjuhtumitest teavitamine (incident reporting), haiguslugude retrospektiivne analüüs (medical record review MRR/ retrospective chart review RCR) ja markeripõhine meetod (trigger tool), vaatlus (observation) ning riskide prognoosimise võimalustest (probabilistic risk assessment PRA).

Koolituse lõpus tutvustatakse projekti PATSAFE (Developing the University of Tartu to a well-networked PATient SAFEty research center in Estonia) raames aastatel 2020-2022 korraldatavaid koolitusi, kus käsitletakse eelnimetatud teemasid juba detailsemalt.

Koolitus toimub projekti PATSAFE ja patsiendiohutuse terminoloogiaprojekti raames.

DETAILSEM INFO KOOLITUSE KOHTA

KELLELE? Koolitus on suunatud Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna akadeemilistele töötajatele ja doktorantidele
MILLAL? Neljapäeval, 5. detsembril 2019 kell 12.45-16.30
KUS? Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuse Kodavere auditooriumis
REGISTREERIMINE? Eelregistreerimine hiljemalt 22. novembrini 2019 registreerimiskeskkonnas.
TASU? Koolitus on tasuta

Lisateave:
Kaja Põlluste
kliinilise meditsiini instituudi sisekliiniku vanemteadur, PATSAFE projekti ja patsiendiohutuse terminoloogiaprojekti juht
kaja.polluste@ut.ee