Räägi kaasa valdkonna uue arengukava koostamisel

Meditsiiniteaduste valdkond on koostamas uut arengukava aastateks 2022–2026. Ootame küsitlusvormi kaudu kõikidelt valdkonna töötajatelt, üliõpilastelt ja arst-residentidelt tagasisidet, millised arengusuunad on hetkel kehtivas arengukavas puudu või halvasti kaetud ning palume esitada ettepanekuid või probleemikirjeldusi, mida valdkonna uus arengukava võiks kindlasti katta.

Meditsiiniteaduste valdkonna arengukava koostamist juhib arendusprodekaan Jarek Mäestu, kelle sõnul on iga valdkonnaga seotud inimese tagasiside uue arengukava koostamiseks äärmiselt tähtis.

„Arengukava seab järgnevateks aastateks valdkonna sihid ja eesmärgid. Seepärast ootame valdkonnaga seotud inimeste mõtteid ja arvamusi, kuhu suunas võiks valdkond liikuda. Näiteks ootame tagasisidet, millised võiks olla koostöösuhted ettevõtete või teiste partneritega, milline võiks olla valdkonna nähtavus ja mõju ühiskonnas laiemalt, õppe- ja töökeskkond, valdkonna roll täiendusõppe pakkujana, rahvusvahelise partnerina teistele teadusülikoolidele vms,“ kirjeldas Mäestu.

Arengukava kaheks fookusteemaks on kindlasti õpe ja teadus kui ülikooli kaks suurt tugisammast, ent ülejäänud fookusteemasid aitaks prioritiseerida just kogutav tagasiside.

Tutvu praeguse meditsiiniteaduste valdkonna arengukavaga ning esita ettepanekud uue arengukava jaoks välisveebi küsitlusvormi kaudu. Ootame tagasisidet hiljemalt 18. juunini.

Lisateave:
Jarek Mäestu
meditsiiniteaduste valdkonna arendusprodekaan
5647 7236
jarek.maestu@ut.ee