Professor: südame- ja veresoontehaigused on surmapõhjuste hulgas maailmas esikohal

Eestis hakkab suremus südame- ja veresoontehaigustesse vähenema, kuid olukord peaks tulevikus veelgi paranema. Selleks on vaja viia veresoontehaiguste valdkonna õppe- ja teadustöö uuele tasemele, eelkõige lõimides prekliinilisi ja kliinilisi erialasid – see on tunnustatud veresoontekirurgi Jaak Kalsi üks eesmärke Tartu Ülikooli vasoloogia professorina. Kals alustab professorina tööd 1. septembril.

Vasoloogia on meditsiinivaldkond, mis tegeleb veresoontehaiguste ennetuse, diagnostika ja ravi ning õppe- ja teadustööga.

Jaak Kalsi sõnul on professorina tema peamised ülesanded tagada veresoontehaiguste teaduspõhise ja kompleksse käsitluse parandamine Eestis: „Kavas on senisest enam siduda prekliinikus ja kliinikus erinevaid erialasid ning arendada diplomieelsel ja -järgsel tasandil õppe- ja teadustööd. Kontaktid välisülikoolide teadlaste ja klinitsistidega võimaldavad mul ühtlasi tugevdada vaskulaaruuringute rahvusvahelist koostöövõrgustikku.“

Meditsiiniteaduste valdkonna professori sõnul on südame- ja veresoonkonna haigused surmapõhjuste hulgas maailmas esikohal. „Nende haiguste ennetamine, varajane diagnostika ja ravi on meditsiinis ülioluline, sest ravi tulemuslikkusest ei sõltu mitte üksnes elulemus, vaid ka inimese elukvaliteet. Seetõttu on uute, teaduspõhiste diagnostika- ja ravivõtete väljatöötamine ja kasutuselevõtt kriitilise väärtusega,“ ütles Kals.

Jaak Kals on Eesti esimese endoteelikeskuse üks ideoloog, koordineerija ja edasiarendaja. Keskuse teadustöö tulemused loovad võimalusi südame- ja veresoontehaiguste uueks ravi- ja ennetusstrateegiaks.

Tartu Ülikoolis valib professori senat kui akadeemiline otsustuskogu. Tartu Ülikooli rektor professor Toomas Asser tunnustas tänavu 29. märtsil toimunud senati istungil Jaak Kalsi professionaalsust. „Väärib rõhutamist, et Jaak Kals on praktiseeriv kirurg, aga ka akadeemiliselt edukas, see on Eestis ainukordne. Vaieldamatult on ta kliiniliselt kompetentne ja usaldusväärne kolleeg,“ sõnas Asser.

Loe kliinilise meditsiini instituudi vasoloogia professori Jaak Kalsi uurimisvaldkonnast lähemalt meditsiiniteaduste valdkonna kodulehe rubriigist „Kolm küsimust uuele professorile“.

Lisateave:
Jaak Kals
Tartu Ülikooli vasoloogia professor
731 8292, 5690 8977
jaak.kals@ut.ee