Professor Allen Kaasik pälvis teadustöö riikliku preemia

Bio- ja siirdemeditsiini instituudi farmakoloogia osakonna juhataja, molekulaarse toksikoloogia professor ja farmakoloogia vanemteadur Allen Kaasik pälvis teadustöö riikliku preemia arstiteaduse alal.

Allen Kaasik pälvis parima teadustöö preemia teadus-arendustöö “Mitokondrite roll närvisüsteemi haiguste korral” eest. Tema teadustöö on fokusseerunud mitokondrite rollile neurodegeneratiivsete haiguste korral ning on sel teemal avaldanud töid mitmetes juhtivates ajakirjades nii vastutava autori kui ka kaasautorina. Kaasik on näidanud, kui oluline on mitokondrite (raku peamiste energiaallikate) kahjustumise tõttu tekkiv raku energiakriis närvihaiguste arenemisel, kuidas saaks soodustada närvirakkudes uute mitokondrite teket ja tagada energia rakkude kasvuks ning kuidas mitokondrite välismembraani valk Miro1 kontrollib mitokondrite kahjustumist.

Professor Kaasik kaitses doktorikraadi 1998. aastal patofüsioloogia erialal Tartu Ülikoolis ning läbis järeldoktorantuuri aastatel 1999–2000 INSERM-is, Prantsusmaal. Aastatel 2008–2015 oli ta siirdemeditsiini tippkeskuse tegevjuhiks ning aastatel 2011–2016 haigusmudelite ning biomeditsiinilise kuvamise kompetentsikeskuse juhiks. Ta on avaldanud autorina 53 eelretsenseeritavat teadusartiklit. Teda on tsiteeritud üle 5000 korra.

Riigi teaduspreemiad antakse üle 24. veebruaril Eesti Teaduste Akadeemias.

Kõigi tänavuste laureaatide pikemad tutvustused.