Populaarne programm „Liikuma kutsuv kool“ pälvib suuremat toetust

Tartu Ülikooli liikumislabori esindajad arutasid esmaspäeval peaministri ja terviseministriga programmi „Liikuma kutsuv kool“ laiendamist, sest üha rohkem koole soovib programmiga ühineda. 

TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhataja Priit Kaasiku sõnul jõuti kohtumisel seisukohale, et koolides hästi vastu võetud programm vajab järjepidevust ja laialdasemat toetust. „Soovime, et kõik Eesti lapsed saaksid õppida koolis, kus väärtustatakse liikumist ja tervist. Koolide huvi programmiga liitumise vastu on väga suur,“ märkis ta.

Praeguseks on programmiga liitunud 40 kooli ja selle tegevus mõjutab iga päev 18 000 last.

Peaminister Jüri Ratase sõnul peab piisav liikumine ning kehaline aktiivsus kuuluma kõigi laste ja noorte igapäevaellu. „Meie laste liikumisel ja mängimisel ka väljaspool sporti on nende kehaliste ja vaimsete võimete arendamisel ning terviseriskide vähendamisel asendamatu roll. Kahjuks annavad liikumisaktiivsust hindavad uuringud üheselt märku, et Eesti laste praegune aktiivsus ei ole kiita. Vähene liikumine ning liialt pikk ekraanide ees veedetud aeg annavad põhjust muretsemiseks ning sunnivad meid otsima võimalusi selle muutmiseks,“ ütles Ratas valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel.

Peaministri hinnangul on koolid väga õige koht, kus kehalist aktiivsust propageerida. „Meie lapsed ja noored veedavad koolis väga suure osa oma ajast ning just seal on võimalik jõuda ka kõige vähem liikuvate lasteni. Programm „Liikuma kutsuv kool“ annab oma tegevusega liikumisele koolipäeva jooksul hoopis uue tähenduse. Aktiivsemad aine- ja vahetunnid suurendavad laste liikumisrõõmu, toetavad õppimist ning ennetavad liigse väsimuse tekkimist. Ma julgustan kõiki haridusasutusi „Liikuma kutsuva kooli“ metoodika ja tegevuse vastu huvi tundma,“ lausus Ratas.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkuti sõnul on Eesti laste vähene liikumine murettekitav. „Uuringud näitavad, et soovitatavaid liikumisnorme täidab Eestis vähem kui veerand õpilastest ja sellel on pikaajaline negatiivne mõju rahvastiku tervisele,“ ütles Sikkut.

„Liikumislabori algatus on tunnustamist väärt. On rõõm, et paljud koolid saavad aru, et lastele tuleb luua võimalusi liikuda kogu koolipäeva jooksul – see on tähtis nii laste tervise kui ka õpitulemuste ja koolirõõmu hoidmise jaoks,“ ütles ta ja lisas, et Sotsiaalministeerium jätkab „Liikuma kutsuva kooli“ programmi toetamist.

„Olen seda meelt, et elukeskkond – olgu see koolitunnis, vahetunnis või linnaruumis laiemalt – peab toetama meie tervislikke valikuid: et oleks valikuvabadust minna kooli ka jalgsi või tõukerattaga ja et õppetöös oleks loomulik osa liikumisel,“ lausus Sikkut.

„Liikuma kutsuv kool“ on teaduspõhine programm, millega otsitakse alates 2016. aastast TÜ liikumislabori eestvedamisel koos koolidega toimivaid lahendusi, kuidas muuta koolipäevad kehaliselt aktiivsemaks ning tuua rohkem liikumisrõõmu iga õpilaseni.

Programm hõlmab aktiivseid aine- ja vahetunde ning kooliruumi ja -hoovi kujundamist viisil, mis pakub õpilastele liikumisvõimalusi kogu koolipäeva jooksul.

Lisateave: Merike Kull, TÜ liikumislabori juhataja, 737 5367, 5884 8065, merike.kull@ut.ee

 

Teate edastas: Made Laas, TÜ pressiesindaja, made.laas@ut.ee