Piret Mitt kaitseb doktoritööd 5. veebruaril kell 14.00 A. Linkbergi nim auditooriumis (Puusepa 8)

Piret Mitt kaitseb doktoritööd 5. veebruaril kell 14.00 A. Linkbergi nim auditooriumis (Puusepa 8).
„Healthcare-associated infections in Estonia – epidemiology and surveillance of bloodstream and surgical site infections“ („Haiglatekkesed infektsioonid Eestis – vereringe- ja operatsioonipiirkonna infektsioonide epidemioloogia ja järelevalve“).
Juhendajad: dotsent Matti Maimets (TÜ sisekliinik) ja vanemteadur Paul Naaber (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut, mikrobioloogia osakond)
Oponent: professor Uga Dumpis, dr. med (Läti Ülikool)