Õppeprorektori pöördumine seoses õppeainetele antava tagasisidega

Head üliõpilased, head õppejõud

Eile kirjutas mitu meediaväljaannet juhtumist, kus Tartu Ülikooli vilistlane esitas konfidentsiaalses tagasisideküsitluses õppejõule solvava kommentaari, mille peale õppejõud pöördus kohtusse.

See juhtum on arusaadavalt kõigutanud tagasiside kogumise süsteemi usaldusväärsust ja toonud esile probleemid, mida tahame tulevikus vältida. Teisalt on selge, et ilma sisuka tagasisideta ei saa ülikool areneda.

Tagasiside kogumine oli ja on konfidentsiaalne. See tähendab, et tagasiside tulemuste kuvamisel teeb ülikool kõik endast oleneva, et vastajat poleks võimalik tuvastada, sh ei tee kättesaadavaks tulemusi, kui vastajaid on alla viie. Õppejõud saab paluda solvava kommentaari eemaldamist, kuid ei saa välja nõuda vastaja nime. Ülikoolisiseselt pole saanud ega saa ka tulevikus vastajat tema vastusega seostada, isegi kui keegi selleks soovi avaldab.

On meie viga, et jätsime anonüümsuse kinnitusega mulje, et andmeid pole ka tehniliselt võimalik isikuga seostada. Lubame, et tulevikus väljendume selgemalt.

Kuid küsimus pole üksnes sõnakasutuses.

Ülikool on tagasisidet kogunud üle 15 aasta ning seni pole sel teemal ühtegi kohtuga lõppenud konflikti olnud. Seega pole ka andmete sidumist konkreetse isikuga keegi nõudnud ja seda pole kordagi tehtud. See näitab, et konfidentsiaalsus tavaolukorras toimib. Julgen üliõpilastele sel alusel kinnitada, et nii nagu minevikus, kasutatakse ka edaspidi teie vastuseid konfidentsiaalselt, vaid õppetöö arendamisel eesmärkidel.

Millest aga ülalkirjeldatud erijuhtum tekkis? Selle põhjus, nagu olete ajakirjandusest lugenud, oli solvav kommentaar. Seda, kui solvav on piisavalt solvav, et kohus nõuaks selle peale välja solvaja andmed, on kohtu otsus.

Ülikooli nimel tahan üliõpilastele südamele panna, et tagasiside eesmärk on arendada õppetööd. Iga inimene, loodetavasti vähemalt iga ülikoolis õppiv inimene, saab aru, et solvamine pole selle eesmärgi täitmiseks õige tee. Küll aga on seda konstruktiivne kriitika, kui see on asjakohane.

Ülikool on loonud tagasiside andmise süsteemi ja kannab selle eest vastutust. Selles vastutuses toetume ülikooli liikmete tarkusele ja vastastikusele austusele. Selline süsteem peidab endas riske, sest sõltub paljudest kasutajatest. Kui 13 000 üliõpilast annab aastas umbes 5000 aine kohta tagasisidet, võib minna midagi valesti. Aga ilma tagasisideta ei toimu õppimist ja arengut.

Õppejõu tagasiside üliõpilasele on üks olulisemaid aspekte õppetöös ja seda hindame muu hulgas ka tagasisideküsimustikuga. Samamoodi on oluline, et õppejõud saaks oma tööle tagasisidet. Et tagasiside põhjal saaks edasi liikuda, peab see olema aus, aga ei tohi olla solvav. On meie kõigi kätes, et kasutaksime ülikooli õppe arendamiseks loodud süsteemi vastutustundlikult.

Vaata ka tagasiside andmise head tava: https://www.ut.ee/et/oppimine/tagasiside-andmise-hea-tava.

Aune Valk
TÜ õppeprorektor