Oodatakse ettepanekuid 2021. aasta täienduskursuste ja konverentsi KLIINIK 2021 sessioonide korraldamiseks

Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus ootab ettepanekuid 2021. aasta täienduskursuste ja konverentsi KLIINIK 2021 sessioonide korraldamiseks.

TÄIENDUSKURSUSTE PROGRAMM 2021

Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus alustab 2021. aasta täienduskursuste programmi koostamist. Palume Teil saata 20. oktoobriks 2020 oma ettepanekud läbiviidavateks kursusteks. Ootame ettepanekuid nii auditoorsete kursuste kui ka Moodle keskkonnas toimuvate e-kursuste kohta.

Praeguses epidemioloogilises olukorras on tunduvalt suurenenud huvi e-kursuste/loengute vastu, mille ettevalmistamisel saame pakkuda tehnilist tuge. On võimalik luua ka kursuseid, kus on kombineeritud auditoorne õpe (või otseülekanded veebis) ja e-õpe. Kursustel on võimalik kasutada Panoptos juba sisse loetud e-loenguid.

Auditoorsete koolituste kestus on soovitavalt 1-2 päeva, aga pakkuda võib ka pikemaid või jätkukursuseid. Auditoorse koolituspäeva kestus võib olla terve päev (7-9 akadeemilist tundi). Võimalik on läbi viia lühemaid, 4-6-tunniseid õppepäevi, mis toimuksid soovitavalt päeva teises pooles. Väga soovitud on praktilist õpet või haigusjuhte sisaldavad eriformaadilised ning interdistsiplinaarsed kursused.

Auditoorseid kursuseid saab korraldada ka väljaspool Tartut. Tallinnas on Tartu Ülikooli esinduses (Teatri väljak 3) olemas kursuste läbiviimiseks kaks sisustatud õpperuumi, 20- ja 80-kohaline. Jätkuvalt on oodatud vene keele toega kursused Ida-Virumaa auditooriumitele.

Palume kaaluda võimalust vajaduse korral planeeritud koolitus läbi viia online-koolitusena veebis.
Vajame teilt planeeritavate kursuste kohta järgmisi andmeid:

 1. kursuse nimetus (eesti ja inglise keeles);
 2. kuraatori nimi;
 3. toimumise kuupäev(ad), koht ja maht tundides;
 4. sihtrühm (kellele kursus mõeldud on);
 5. eesmärk (lühiannotatsioon kursuse temaatika kohta);
 6. 2-4 õpiväljundit ja
 7. kui võimalik, siis kursuse ajakava koos lektoritega.
   

KONVERENTS KLIINIK 2021

Interdistsiplinaarne täienduskonverents KLIINIK 2021 on planeeritud toimuma Tartus 2. ja 3. veebruaril 2021.a. Ootame Teie ettepanekuid konverentsi programmi koostamiseks 20. oktoobriks 2020. Palume saata:

 1. sessiooni pealkiri;
 2. sessiooni juhataja ja
 3. ettekannete pealkirjad, pikkused ja esitajad koos e-posti aadressidega.


Soovitav ettekande pikkus on 20 minutit, kuid võib teha ka lühemaid või pikemaid (max 30 minutit), sessiooni pikkuseks 1,5-2 tundi. Temaatiline sessioon koosneb 2-6 ettekandest. Soovitav on planeerida probleemipõhised istungid ja oodatud on ka ühised sessioonid teiste erialadega. Konverents kantakse reaalajas üle internetis.

Ettepanekud 2021. aasta täienduskursusteks ja konverentsi KLIINIK 2021 ettekanneteks palume saata hiljemalt 20. oktoobriks 2020 e-posti aadressil marika.rosenthal@ut.ee.

Dotsent Marje Oona (marje.oona@ut.ee )
TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse juhataja