Meditsiiniteaduste valdkonnas valmis konfliktide vältimise ja lahendamise juhend

Konfliktide vältimise ja lahendamise juhend töötati välja koostöös meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskogu ja dekanaadiga ning see on kasutamiseks nii üliõpilastele, õppejõududele kui kõigile valdkonna töötajatele.

Juhendmaterjalis on kirjas soovitused, mille igapäevane järgimine võiks aidata konfliktide teket vältida. Juhul kui on tekkinud konflikt, on juhises välja toodud konkreetsed sammud probleemi lahendamiseks ning kontaktid, kes mure korral aidata saavad.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan Anti Kalda ütles, et tänapäeva ühiskonnas, kus inimestel on väga kindlad põhimõtted ja ootused teiste inimeste tegevustele, on konfliktid kahjuks kerged tekkima. „Oleme koos üliõpilastega sõnastanud lihtsad põhitõed, mida järgides saab teisi osapooli austavalt töötada ja mis aitavad ka konflikte ära hoida,“ leidis Kalda, viidates juhendile, kus need üliõpilaste ja õppejõudude jaoks ka sõnastatud on.

Juhul kui konflikt on juba tekkinud, on selle lahendamise aluseks suhtlus. „Reeglina saavad konfliktid alguse teadmatusest, üksteise mittemõistmisest ja erimeelsustest. Kui konflikti algele eos jälile saada ning osapooled on valmis oma vigu tunnistama, suhtlema ja kompromisse leidma, siis on võimalik olukorra iseseisev lahendamine. Teinekord on vaja aga kolmandat isikut, kes aitaks neutraalse kõrvaltvaatajana probleemile lahendust leida. Nii annabki juhendmaterjal soovitusi, kuidas ja kelle abil konflikte lahendada,“ tõi Kalda välja.

Eesti- ja ingliskeelse juhendi leiab valdkonna kodulehelt.

Tutvu ka teiste ülikoolis välja töötatud heade tavade ja juhenditega:

Lisateave:
Anti Kalda
meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan
anti.kalda@ut.ee
737 4360