Meditsiiniteaduste valdkonnas alustab õpinguid ligi 600 uut üliõpilast ja residenti

Meditsiiniteaduste valdkond alustas uut õppeaastat avaaktusega ülikooli aulas. 2018/19. õppeaastal alustab valdkonnas 463 uut üliõpilast ja 150 residenti.

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaan professor Margus Lember tundis heameelt, et kõik valdkonna erialadel planeeritud õppekohad on täidetud: “Vastuvõtt meie erialadele on olnud väga tihe ja saame rõõmu tunda, et õppekohad on täidetud parimate kandidaatidega.”

Professor Lember kutsus uusi üliõpilasi ülesse oma õpetajaid hindama. “Eeskätt olete nüüdsest peale meie kolleegid. Püüame oma parimal viisil jagada teadmisi ja oskusi ning suunata teie teadmishimu ja otsimisrõõmu, seada teile ülesandeid – täpselt nii nagu meilegi omal ajal seati. Nii arstiõppes kui teistel meie erialadel tuleb hinnata oma õpetajaid, sest eeskätt tänu neile oleme need, kes me praegu oleme. Põlvkondade järjepidevus on hoidnud meie meditsiini, kuulsusrikast Tartu Ülikooli arstiteaduskonda läbi sajandite ja nii jääb olema ka tulevikus,” sõnas Lember

Valdkonna avaaktusel pidas sel aastal aktusekõne kliinilise meditsiini instituudi reumatoloogia professor Riina Kallikorm, kes tõi enda kõnes välja, et meditsiini valimine elukutseks on suur väljakutse: “Arst olla ei ole vaid elukutse vaid peab olema elu kutse, millele ei suudeta vastu olla. Väga hea on kuulda ja näha, et meiega tahavad ühineda kõige helgemad pead, et on muutunud auasjaks Tartu Ülikooli arstiteaduskonda sisse saada.”

Valdkonna aktusel esmakursuslaste nimel sõna võtnud esimese aasta füsioteraapia eriala üliõpilane Johanna Maria Meister sõnas, et tema ootus algavaks akadeemiliseks aastaks on, et me kaaskodanikena märkaksime ja toetaksime üksteist rohkem. “Me kõik vajame targemate ja kogenenumate toetust, et saaksime julgemalt uutele väljakutsetele vastu minna, uusi kontakte luua ja uusi teadmisi omandada,” rääkis Meister.  

Bakalaureuse- ja magistriastme integreeritud õppekavadel alustab arstiteaduse erialal 184, arstiteaduse ingliskeelses õppes 24, hambaarstiteaduses 31 ning proviisoriõppes 34 uut üliõpilast. Bakalaureusetasemel alustab nii füsioteraapia kui kehalise kasvatuse ja spordi erialal 45 üliõpilast. Magistriõppes alustab õendusteaduse ja rahvatervishoiu erialadel 15, füsioteraapias 18 ning kehalise kasvatuse ja spordi erialal 21 tudengit. Doktoriõppes on alustajaid 32. Kokku õpib uuel õppeaastal valdkonnas 2110 üliõpilast ja 665 residenti.

Vaata pilte meditsiiniteaduste valdkonna aktuselt UTTVst.