Meditsiiniteaduste valdkonna inimesed arutasid Arvamusfestivalil inimvõimete piiride ja libateaduse teemadel

Seitsmes arvamusfestival tõi Paidesse kokku enam kui 9000 inimest Eesti eri kogukondadest. Kahe päeva jooksul toimus üle 160 arutelu. Rahvusülikooli 100. sünniaastal pööras tulevikuteemaline arvamusfestival tähelepanu teadlastele avalikus arutelus.

Tartu Ülikooli, Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Vabariik 100 arutelualal arutati nii eesti teaduskeele tuleviku, inimvõimete piiride kui eesti kombe- ja väärtusruumi üle. Värske teaduse alal kõlas mõte, et teaduse eesmärk ei pea olema otseses seoses kasumiga, teadusalal seoti tugevalt akadeemiat ja ettevõtlust. Mõlemal alal oldi ühel meelel, et teaduse suurem eesmärk on valdkonnaülene koostöö.

Alljärgnevalt saate ERR vahendusel järele vaadata meditsiiniteaduste valdkonna teadlaste osalusega arutelusid. Arutelusid juhtis Anna Pihl.

Meditsiinilise mikrobioloogia professor Irja Lutsar, ajakirjandusuuringute teadur Marju Himma-Kadakas, TÜ teaduskooli juht Riin Tamm, laineoptika professor, akadeemik Peeter Saari ja rakubioloogia professor Toivo Maimets arutlesid teadlaste rolli üle tõenduspõhises argumentatsioonis. Leiti, et teadusliku tõe juurde jõuavad inimesed siis, kui neil on oskused kriitiliselt infot tarbida.

Naeratamine pidavat kergendama valu ja suurendama motivatsiooni füüsiliselt pingutama, isegi kui pingutus läheneb inimvõimete piiridele. Milliseid inimese vaimsete ja füüsiliste võimete piire me lähiajaloos ja -tulevikus näeme, selle üle arutasid Arvamusfestivalil spordibioloogia dotsent Jarek Mäestu, haridusteadlane Margus Pedaste, geriaatria dotsent Kai Saks ja inimese füsioloogia professor, akadeemik Eero Vasar.