Meditsiiniteaduste valdkonna doktoriõppe üliõpilasi saatis teadustööde konkursil edu

Selgunud on tänavused üliõpilaste teadustööde konkursi parimad. Arsti- ja terviseteaduste valdkonnas tulid kõik doktoriõppe üliõpilaste preemiad Tartu Ülikooli.

Haridus- ja teadusminister Jaak Aab tänas konkursil osalenud autoreid ja juhendajaid ning tunnustas neid oluliste ja põnevate teemade uurimisele pühendumise eest. „Tööd näitavad selgelt, kuidas teadus aitab meid igapäevaselt ümbritseva olemust selgitada ning pakub uudseid lahendusi. Loodan, et preemia pälvinud autoritest kujunevad teadlased, kelle töö tulemused näitavad ühiskonnale teaduse ja innovatsiooni olulisust igaühe elus,“ sõnas Aab.

Arsti- ja terviseteaduste valdkonnas leidis magistriõppe üliõpilaste astmes äramärkimist Merle Vaheri konkursitöö „Iseseisval statsionaarsel õendusabiteenusel viibinud patsientide lähedaste kogemused, teadmised ja ootused seoses teenusega: kvalitatiivne uurimus”.

Arsti- ja terviseteaduste valdkonnas tunnustati doktoriõppe üliõpilaste astmes järgmisi konkursitöid:

1. preemia ja 1600 euroga Pilleriin Soodlat konkursitöö „HIV diagnoosid Eestis: esmashaigestumuse ja ülekantud ravimresistentsuse hindamine” eest;
2. preemia ja 1300 eurot sai Helen Vaher konkursitöö „MikroRNA-d keratinotsüütide rakulise vastuse reguleerimisel naastulise psoriaasi ja atoopilise dermatiidi korral” eest;
3. preemia ja 700 eurot pälvis Epp Kaleviste konkursitöö „Geneetilised variatsioonid mõistmaks STAT1/STAT3 signaaliraja tsütokiinide rolli immuunkaitses ning -patoloogias” eest.

Äramärkimist leidsid nii Maarja Halliku konkursitöö „Inotroopsete ravimite farmakokineetika ja farmakodünaamika vastsündinutel” kui ka Marianne Saardi konkursitöö „Kaasaegsete kognitiivsete ja sotsiaalsete sekkumistehnikate loomine pediaatrilises neurorehabilitatsioonis ajukahjustusega lastel”.

Tänukirjad juhendajatele

Tänukirjad anti ka I preemia pälvinud teadustööde juhendajatel: meditsiinilise mikrobioloogia professorile Irja Lutsarile ja infektsioonihaiguste dotsendile Matti Maimetsale Pilleriin Soodla konkursitöö „HIV diagnoosid Eestis: esmashaigestumuse ja ülekantud ravimresistentsuse hindamine” juhendamise eest arsti- ja terviseteaduste valdkonnas.

Tänavu esitati konkursile rekordiline arv ehk 584 tööd kokku 31 ülikoolist, sealhulgas 16 välisülikoolist, kus Eesti tudengid õpivad. Kokku tunnustati sel aastal 105 konkursitööd, neist rahalise preemiaga 77 tööd. See moodustab 13% kõigist laekunud töödest. Sel aastal oli konkursi preemiafond 79 877,79 eurot. 

Rahalise preemia saanud töödest 33 preemiat said Tartu Ülikooli tudengid, neile järgnevad Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Maaülikooli üliõpilaste teadustööd. Viis rahalist preemiat pälvisid välisülikoolide õppurid.

Loe lähemalt ETAgi kodulehelt.