Läheneb teaduskonverentsi teeside esitamise tähtaeg

Kuni 25. juunini 2018 ootame tudengitelt, doktorantidelt, residentidelt, õppejõududelt, teaduritelt ja kõikidelt teistelt teese Arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile. 

Teese saab esitada aadressil http://www.ut.ee/en/med-abstracts

 

Arstiteaduskonna aastapäeva esialgne programm

11. oktoober 2018
TEADUSKONVERENTS

9.00-16.00 Biomeedikumi auditoorium 1006 (Ravila 19, Tartu)

  • Doktorantide sessioon 
  • Üliõpilaste sessioon
  • Teadurite, õppejõudude ja arst-residentide sessioon 
  • Stendiettekanded 

12. oktoober 2018 
KONVERENTS ja DEKAANI VASUVÕTT