Kolmele inimesele anti meditsiiniteaduste valdkonna kõrgeim autasu

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 387. aastapäeval tunnustati meditsiiniteaduste valdkonnale osutatud teenete eest arstiteaduskonna medaliga keskkonnatervishoiu lektorit Ene Indermittet, farmatseutilise analüüsi lektorit ja farmatseutilise nanotehnoloogia vanemteadurit Ivo Laidmäed ning lastehaiguste dotsenti Heili Varendit.

Kliinilise meditsiini instituudi lastehaiguste dotsenti Heili Varendit tunnustati panuse eest rahvusvaheliste teadusgrantide edukatel taotlemisel, neonatoloogia eriala arendamisel ja lastehaiguste õpetamise nüüdisajastamisel. Varendi sõnul oli medali saamise uudis väga ootamatu, kuna valdkonnas on väga palju väärikaid õppejõude ja teadlasi. „Minu viimase ligi 30 aasta töö märksõna on olnud koostöö erialade ja raviasutuste vahel. Eesti on väike ja meil sünnib vähe lapsi. Seepärast on oluline ühendada jõud, vahendada teavet ja koguda andmeid kogu Eesti kohta. Nii on meil õnnestunud ühiselt hinnata neonataalmeditsiini ühe kriitilise patsiendigrupi – väga enneaegsete laste – ravitulemit ja pääseda Euroopa uurimisrühmadesse,“ rääkis ta.

„Kuna Eesti on väike, oleme andmete kogumisel täpsed, teame oma patsiente ja meil on head sidemed jälgimise all olnud laste vanematega, kes annavad tõhusalt tagasisidet. Nii oleme jõudnud erinevates tulemites järele Põhjamaadele või isegi neist juba mööda läinud,“ selgitas Varendi. „Meid tuuakse teistele eeskujuks, nagu septembrikuisel Euroopa neonatoloogia kongressil mitmel korral juhtus. On tore tajuda Eestit rahvusvahelises erialakoostöös võrdse partnerina,“ rõõmustas ta. „Arvan, et arstiteaduskonna medali sära valgustab kogu Eesti kolleege, kes ravivad vastsündinuid ja jälgivad nende arengut. Koos oleme teinud mitu ühist uuringut, mis on võimaldanud võrrelda taset omavahel ja teiste riikidega. Nii oleme saanud teha järeldusi, ajakohastada ravijuhendeid ja soovitusi, et parandada patsientide ja nende vanemate elukvaliteeti ning heaolu Eestis,“ rääkis Varendi, lisades, et selle kõige eest tänab ta eelkõige oma õpetajaid.

Farmaatsia instituudi farmatseutilise analüüsi lektorile ja farmatseutilise nanotehnoloogia vanemteadurile Ivo Laidmäele anti medal tulemusliku ja koostöökeskse farmaatsia- ja immunoloogiaalase teadus-, arendus- ja õppetöö eest. Laidmäe sõnul on medali saamine väga meeldiv üllatus. „Tunnustus tähendab, et mul on head kolleegid ja meie üheskoos tehtav töö on oluline. Ma olen tänulik oma kolleegidele immunoloogiast, farmaatsiast ja ka mujalt, sest nendeta poleks ka seda tunnustust,“ ütles Laidmäe.

Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi keskkonnatervishoiu lektorit Ene Indermittetunnustati medaliga pühendumusega tehtud töö eest üliõpilaste õpetamisel ja juhendamisel ning rahvatervishoiu magistriõppe koordineerimisel. Ka Indermitte tõdes, et tunnustus tuli toreda üllatusena. „20 aastat arstiteaduskonnas on andnud mulle palju toredaid kolleege. Tänan peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituuti ja särasilmseid tudengeid, kes on mul aidanud selle tunnustuseni jõuda!“ sõnas Indermitte.

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna medalid anti üle 11. oktoobril 2019 Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaani pidulikul vastuvõtul Eesti Rahva Muuseumis.

Samuti jagati vastuvõtul teaduskonverentsi parimatele auhindu üheksas kategoorias:

  • parim doktorantide suuline ettekanne – Kadri Seppa
  • parim üliõpilaste suuline ettekanne – Boris Geiko ja Loviisa Lees
  • parim arst-residentide, arstide ja teadurite suuline ettekanne –  Kaili Anier
  • parim doktorantide suuline e-posterettekanne – Natalja Šebunova
  • parim üliõpilaste suuline e-posterettekanne – Liisa Tammsaar
  • parim arst-residentide, arstide ja teadurite suuline e-posterettekanne – Liis Rooväli
  • parim doktorantide e-posterettekanne – Rain Inno
  • parim üliõpilaste e-posterettekanne – Daisy Kudre
  • parim arst-residentide, arstide ja teadurite e-posterettekanne – Duong Thi Thuan

TÜ kliinikumi teadustöö preemia parima kliinilise suunitlusega teadustöö eest pälvis Kadri Kõivumägi.

Samuti autasustati ajakirja Eesti Arst ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimaid. Esimese koha pälvis Karita Liivak artikli „Äge mesenteriaalne isheemia“ eest, teise koha Eva-Martina Põder artikli „Ravimiresistentne hüpertensioon“ eest ning kolmandat kohta jäid jagama Minna Mari Lett artikliga  „Kristalloidlahused infusioonravis“, Kaisa Jõgi artikliga „Traumakäsitlus rasedatel“ ja Epp Niinepuu artikliga „Autismispektri häire neuroloogiliste biomarkerite otsingul“.

Kõikide teaduskonverentside teesidega on võimalik tutvuda Eesti Arsti erinumbris.

Lisateave:
Margus Lember
Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan
5331 8600
margus.lember@ut.ee