Kes meditsiiniteaduste valdkonnast sai Tartu linna aukodanikuks ja kes sai teenetemärgi Tartu Täht?

22. veebruaril, Eesti Vabariigi 102. aastapäeva aktusel Tartus antakse linna poolt Tartu Ülikooli meditsiinilise biokeemia professorile Mihkel Zilmerile üle Tartu linna aukodaniku tiitel ja Tartu Suurtäht. Teenetemärk Tartu Täht antakse Tartu Ülikooli lastekirurgia lektorile, Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekirurgia osakonna vanemarst-õppejõule Karin Varikule. Suured õnnesoovid professor Zilmerile ja lektor Varikule!

Professor Zilmer on oma pikaaegse teadus- ja õppetöö ning teaduse rahvavalgustusliku populariseerimisega andnud suure panuse Tartu ja kogu Eesti elu paremaks muutmisele ning rahva tervise edendamisele. Ta on paljude meditsiinilise biokeemia ja tervisliku toitumise õpikute ning raamatute autor.

Zilmer on lõpetanud Tartu Ülikooli biokeemikuna (kahe teaduskonna vahelise eriprogrammi alusel). 1992. aastal sai ta meditsiinidoktori teaduskraadi. Samast aastast töötab ta Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas professorina.

Zilmer sõnas Tartu Postimehele, et aukodanikuks nimetamine on meeldiv üllatus. Ta võttis ajakirjanikuga suheldes Tartu ja Tartu Ülikooli tähenduse kokku legendaarsele tudengiansamblile Rajacas tema enda kirjutatud laulu pealkirjaga "Armsas Tartus vana ülikool". Zilmer sõnas, et kui 18-aastaselt Tartusse ülikooli tulnud noormees kirjutab neli aastat hiljem sellised sõnad, näitab see mida ülikoolilinn talle tähendab. "Just need kaks esimest sõna," juhtis Zilmer tähelepanu.

Zilmeri kõrval said auväärse tiitli ka kaks teist ülikooli väärikat professorit. Tartu linna aukodanikuks nimetati ka sotsiaalse kommunikatsiooni professor Marju Lauristin ning õigusteadlane ja emeriitprofessor Paul Varul. Loe, mida teised aukodanikud tiitlist arvavad Tartu Postimehest.

Tartu Tähe teenetemärk

Samaaegselt nimetati ka Tartu Tähe teenetemärgi laureaadid. Tänavu tunnustati Tartu Täht teenetemärgiga Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi lastekirurgia lektorit, Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekirurgia osakonna vanemarst-õppejõudu Karin Varikut. Varik on alates ülikooli õppima asumisest 1969. aastal seotud Tartu linna tervishoiusüsteemiga. Tal on suured teened lastekirurgia, eriti vastsündinute kirurgia arendamises. Varik on ka Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondi asutajaliige.

Tartu Täht teenetemärgid said ka Meeli Solnik suure panuse eest Tartu erakorralise meditsiini, anesteesia ja intensiivravi õndustöö ülesehitamise eest ning kunstiettevõtja Tiia Karelson.

Tartu linna aukodanikud ja Tartu Täht teenetemärgi laureaadid hääletati Tartu linnavolikogu istungil 23. jaanuaril 2020. Tartu linna aukodaniku nimetus antakse erilise auavaldusena Tartu linnale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest ning Tartu Täht antakse Tartu linnale osutatud eriliste teenete eest.