Kes on esitatud riigi teaduspreemiatele arstiteaduse valdkonnas?

Riigi teaduspreemiate komisjon on kinnitanud ettepanekud 2021. aasta teaduspreemiate määramiseks.

Teaduspreemiad määratakse kaheksas teadusvaldkonnas. Arstiteaduse valdkonnas on teaduspreemiale esitatud 

  • inimese füsioloogia professor Eero Vasar (kollektiivi juht), siirdemeditsiini kaasprofessor Mario Plaas, inimese füsioloogia kaasprofessor Mari-Anne Philips ja psühhiaatria kaasprofessor Liina Haring teadustööga "Siirdeuuringud neuropsühhiaatrias: geneetiliselt muundatud katseloomadest skisofreeniaspektri häireteni inimestel" ning
  • kliinilise geneetika professor Katrin Õunap teadustööga "Uute haruldaste haiguste avastamine ja nende levimuse uurimine".

Vaata, kes on teistest valdkondadest teaduspreemiatele esitatud Postimees Heureka lehelt.