Keda tunnustati 2019. aasta üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil?

Detsembri alguses tunnustas haridus- ja teadusminister 2019. aasta üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid. Oma teadustöö eest said tunnustust ka mitmed Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilased ja õppejõud.

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärk on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi.

Terviseuuringute valdkonnas sai magistriõppe üliõpilaste astmes

  • 1. preemia Valeria Sidorenko konkursitöö „Kullerpeptiididega suunatud polümersoomid vähi raviks ja detekteerimiseks” eest;
  • tänukirjaga tunnustati Brenda Lee Raju konkursitöö „Linnas ja maal elavate inimeste depressiivsuse esinemise võrdlus ja depressiivsusega seotud tegurid Eestis” eest.

Terviseuuringute valdkonnas sai doktoriõppe üliõpilaste astmes

  • 1. preemia Mari-Anne Vals konkursitöö „Kaasasündinud N-glükosüülimise haigused Eestis” eest;
  • 3. preemia Van Thai Nguyen konkursitöö „Esimene huule- ja suulõhedega patsientide ravitulemuste uuring Kesk-Vietnamis” eest;
  • tänukirjaga tunnustati Hedi Hunti konkursitöö „Intraperitoneaalsete kasvajate sihtmärgistatud ravi kasutades peptiididega suunatud nanoosakesi” eest;
  • tänukirjaga tunnustati Kadri Rekkerit konkursitöö „mikroRNAde potentsiaalne roll endometrioosi patogeneesis ja diagnostikas” eest.

Sotsiaalministeeriumi eripreemia sai

  • magistriõppe üliõpilane Gerli Usberg konkursitöö „Õdede kogemused eetiliste konfliktidega: kvalitatiivne uurimus” eest.

Tänukirjad 2019. aasta üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil I preemia pälvinud teadustööde juhendajatele said magistriõppe üliõpilaste astmes

  • vähibioloogia vanemteadur Lorena Simón Gracia Valeria Sidorenko konkursitöö „Kullerpeptiididega suunatud polümersoomid vähi raviks ja detekteerimiseks” juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas;
  • nanomeditsiini professor Tambet Teesalu Valeria Sidorenko konkursitöö „Kullerpeptiididega suunatud polümersoomid vähi raviks ja detekteerimiseks” juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas.

Doktoriõppe üliõpilaste astmes tunnustati tänukirjaga

  • kliinilise geneetika professor Katrin Õunapit Mari-Anne Vals konkursitöö „Kaasasündinud N-glükosüülimise haigused Eestis” juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas.
Tutvu kõikide teiste tunnustuse saanud üliõpilaste ja juhendajatega Eesti Teadusagentuuri kodulehelt.