JÄRELVAADATAV: Enlighti avanädalal toimusid tippteadlaste loengud ja arutelud

1.–5. märtsini toimus Euroopa ülikoolide võrgustiku Enlight avanädal, kus oli võimalik osaleda kõigil Tartu Ülikooli üliõpilastel, töötajatel ja ka teistel huvilistel. Osasi keskkonda, digilahendusi, tervishoidu, võrdsust, energiat ja õpetamist käsitlevaid põnevaid rahvusvahelisi loenguid ning arutelusid saab järelvaadata YouTube'is.

Enlighti võrgustikku kuulub lisaks Tartu Ülikoolile veel kaheksa tippülikooli: Baskimaa (Hispaania), Bordeaux’ (Prantsusmaa), Bratislava (Slovakkia), Galway (Iirimaa), Genti (Belgia), Groningeni (Holland), Göttingeni (Saksamaa) ja Uppsala (Rootsi) ülikool. Sellest, mis on Enlight ja milliste teemadega võrgustikus tegeletakse, saab lugeda Tartu Ülikooli ajakirja Universitas Tartuensis artiklist.

Avanädala ingliskeelne programm on Enlighti veebilehel (Kesk-Euroopa aja järgi). Selle lühikokkuvõte on esitatud allpool (Eesti aja ehk Ida-Euroopa aja järgi).

 • 1. märts
  • 18.30–19.30 pidulik avamine
   Kõnelevad Genti Ülikooli rektor ja Enlighti juhatuse esimees Rik Van de Walle, Euroopa Komisjoni innovatsiooni, teaduse, kultuuri, hariduse ja noorte volinik Mariya Gabriel, Euroopa Ülemkogu endine president ja Enlighti välisnõustaja Herman Van Rompuy ning Galways asuva Iirimaa Riikliku Ülikooli üliõpilane ja Enlighti üliõpilasesinduse president Cameron Keighron. Esitletakse esimest korda võrgustiku videot.
 • 2. märts
  • 13.00–14.00 esitlus: kultuuride virtuaalne kohtumine ENLIVE
   Laüra Hoskins Bordeaux' Ülikoolist tutvustab virtuaalkohtumiste algatust, mis toimub esimest korda sel aastal. Veebruarist märtsini saavad võrgustiku liikmesülikoolide üliõpilased korrapäraselt veebis kokku, et arutleda päevakajalistel teemadel, nagu sugu ja haridus, teaduse eitamine ja teadusvastane liikumine. Juhendajate toel loovad üliõpilased sotsiaalmeedia kampaania ja viivad selle ellu. Arutletakse virtuaalkohtumiste võimaluse üle kogu võrgustikus nii formaalse kui ka informaalse hariduse osana. Kõik on oodatud ekspertidega mõtteid vahetama!
  • 14.00–14.40 loeng: digilahendused ja tervishoid
   Tartu Ülikooli e-valitsemise professor Robert Krimmer räägib digitaalsest ökosüsteemist ja tervisest ehk kuidas saab IT aidata saavutada tervislikumat eluviisi. Loengule järgneb küsimuste-vastuste voor. 
  • 14.45–15.30 ettekanded: koroonakriisi mõju rahvatervishoiu-uuringutele
   Selle üle, kuidas mõjutab koroonakriis rahvatervishoiu-uuringuid järgmisel 2–5 aastal, arutlevad Groningeni Ülikooli epidemioloogia ja säästva tervise kaasprofessor Valentina Gallo, Göttingeni Georg Augusti Ülikooli arengumajanduse professor Sebastian Vollmer, Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia professor Irja Lutsar ja Bordeaux' Ülikooli rahvatervise uuringute osakonna direktor Rodolphe Thiébaut. Ettekannetele järgneb aruteluring.
  • 18.30–20.00 ümarlaud: „Kogukondade kujundamine – kuidas saavad ülikoolid aidata kaasa kohalike ja piirkondlike probleemide lahendamisele?”
   Ümarlauaarutelul saavad sõna Enlighti liikmesülikoolide rektorid, sh Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser, ja välisnõustajad. Ümarlaud toimub kolmes osas: esimeses osas keskendutakse õppimisele ja õpetamisele, teises teadustööle ning kolmandas rahvusvahelisele koostööle.
 • 3. märts
  • 13.00–14.00 esitlus: ENVOIE virtuaalkohtumised
   Groningeni Ülikooli hispaania keele lektorid Cristina Pascual Aibar ja Gerdientje Oggel jagavad enda kogemusi erialadeülese virtuaalse keelte ja kultuuride õppe korraldamisel pandeemia tingimustes. Groningeni Euroopa keelte ja kultuuride ning Genti Ülikooli kirjandusteaduse õppejõud Petra Broomans räägib, kuidas arutleda virtuaalses rahvus- ja kultuuridevahelises klassiruumis maailmakirjanduse üle. Järgneb küsimuste-vastuste voor.
  • 14.00–15.30 ettekanded: ringmajandus ja kliimamuutused
   Peakõneleja on Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi elukvaliteedi direktoraadi direktor Veronica Manfredi. Lisaks räägib Bordeaux' Ülikooli säästva keemia professor Guido Sonnemann ringmajanduse rollist vähese CO2-heitega ressursitõhusale majandusele üleminekul ning Baskimaa Ülikooli keskkonnatehnoloogia professor Estibaliz Saez de Cámara mõtiskleb selle üle, kas turismist tingitud muutused Vahemere maade maakasutuses ja Kesk-Euroopa üleujutused on omavahel seotud. Ettekannetele järgnevad arutelu ja küsimuste-vastuste voor.
  • 18.30–19.30 Enlighti üliõpilasvõrgustiku pubiviktoriin „Kaasatus”
   Igal aastal keskendub Enlighti tudengivõrgustik ühele üliõpilaste jaoks tähtsale teemale ja tänavu on selleks kaasatus. Pubiviktoriinile on oodatud kõigi partnerülikoolide, sh Tartu Ülikooli üliõpilased. Proovile pannakse teadmised võrgustiku ülikoolide, linnade, piirkondade ja kultuuride ning kaasatust suurendavate konkreetsete algatuste kohta. Võitjatele on välja pandud ägedad auhinnad ja kingitused. Pärast viktoriini arutatakse, mis tähtsus võiks Enlightil olla tudengi jaoks, mida tähendab kaasatus ja kuidas oma ülikoolides selle nimel koostööd teha. Viktoriinil ja sellele järgneval arutelul saab õppida tundma Enlighti tudengivõrgustiku tööd, sellest osa saada ja oma mõtteid jagada.
 • 4. märts
  • 11.00–12.00 esitlus: mõju hindamine
   Peakõneleja on Bordeaux' Ülikooli tootmise professor Yves Ducq, kes annab ülevaate mõju hindamise põhimõtetest, meetoditest ja näidetest. Oma praktilisi kogemusi jagavad Genti Ülikooli hariduspoliitika nõunik Maya Caen ja kõrghariduse professor Jeroen Huisman, kes räägivad kõrghariduse kvaliteedi hindamisest Genti ülikoolis.
  • 13.00–14.00 esitlus: SkillMilli innovatsioonipäevad
   Programmi „Erasmus+“ strateegilise partnerluse projektis SkillMill ühendatakse kaks suunda: õpetatakse lahendama tegeliku elu probleeme ja tunnustatakse sotsiaalseid oskusi. Projekti puhul on võetud eeskuju Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi tervisevaldkonnale keskendunud innovaatikavõrgustiku EIT Health välja töötatud mudelist. Esitlusel kajastatakse erialadevahelist õpikogemust, et harjutada disainmõtlemise rakendamist päriselus.
  • 14.00–15.30 ettekanded: üleilmne kaasamine ja võrdsus
   Peakõneleja on Ban Ki-Mooni keskuse tegevjuht Monika Froehler, kes käsitleb maailmakodanike kaasamist kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks. Lisaks räägib Bratislava Comeniuse Ülikooli Euroopa õpingute ja rahvusvaheliste suhete instituudi kaasprofessor Andrej Findor tõenduspõhisest lähenemisest võrdsusele, kaasatusele ja mitmekesisusele üheksas Euroopa ülikoolis ning Galways asuva Iirimaa Riikliku Ülikooli globaalsete naisuuringute keskuse õppejõud Nata Duvvury võimalikest võrdõiguslikkuse käsitlusviisidest. Järgneb arutelu ja küsimuste-vastuste voor.
  • 18.30–20.00 kultuuride ristteed: Euroopa 2020. aasta kultuuripealinn Galway
   Vestlusringis ja kahes lühikeses teatrietenduses vaadeldakse eelmise ja selle aasta üleilmse pandeemia kogemust ja seda, kuidas me kohaneme ühiskondlike vapustustega eeskätt kunsti- ja kultuurivaldkonnas.
 • 5. märts
  • 11.00–13.00 vestlusring: kogukonnad ja ülikoolid, kogemuste jagamine tuleviku kujundamiseks
   Vestlusringis osalevad Lääne-Iirimaa arengukomisjoni tegevjuht Tomás Ó Síocháin, Uppsala linna välissuhete juht Christian Dahlmann ja Tartu linna ettevõtluse arendamise juht Alo Lilles. Järgneb küsimuste-vastuste voor.
  • 13.00–14.00 esitlus: tõsised mängud
   Tõsiste mängude kasutamisest innovatsiooni ja ettevõtluse toetamisel räägib Frank Gielen, kes on Genti Ülikooli tarkvaratehnoloogia ettevõtluse professor, EIT InnoEnergy juhatuse liige ja haridusdirektor. Ettekannetele järgnevad küsimuste-vastuste voor.
  • 14.00–15.30 ettekanded: õppijate võimestamine
   Peakõneleja on UNESCO endine peadirektor Irina Bokova. Lisaks saavad sõna Uppsala Ülikooli haridusosakonna professor Leif Östman ja Genti Ülikooli riigiteaduste osakonna kaasprofessor Katrien Van Poeck, kes käsitlevad probleemide lahendamisele keskenduvat õpetamist. Ettekannetele järgnevad arutelu ja küsimuste-vastuste voor.
  • 15.30–16.00 avanädala lõpetamine
   Bordeaux' Ülikooli välissuhete asepresident, Enlighti direktorite nõukogu esimees Stéphanie Debette teeb kokkuvõtte avanädalast. Ülevaate sellest, mida saab Enlight kõigi heaks teha, annab Genti Ülikooli rahvusvahelistumise juht Guido Van Huylenbroeck. Lõpukõne peab Baskimaa Ülikooli rektor Eva Ferreira.

Lisaks eelnimetatud üritustele on avanädala jooksul iga päev kl 13–14 võimalik osaleda Uppsala Ülikooli töötajate juhitavas Zoomi virtuaalses kohvinurgas, kus saab pidada  kohvikõrvaseid arutelusid väiksemates rühmades. Samuti on terve avanädala vältel Padletis avatud teadetetahvel, kuhu saab postitada küsimusi, märkusi ja  ettepanekuid ning omavahel suhelda. Ka teadetetahvlit haldavad Uppsala Ülikooli töötajad, vahendades küsimusi õigetele Enlighti võrgustiku liikmetele.

Ligipääs loengutele-ettekannetele, esitlustele, üritustele, kohvinurgale ja teadetetahvlile saadetakse registreerunutele meili teel. Vaata lähemalt avanädala programmi ja registreeru. Valitud ettekandeid saab vaadata ka YouTube'is.

Lisateave: Tiina Jaksman, Tartu Ülikooli Enlighti võrgustiku projektijuht, 737 6167, tiina.jaksman@ut.ee

Sandra Sommer
pressinõunik
737 5681
5307 7820