Ingrid Liiv kaitseb doktoritööd 6. juunil kl 14

Reedel, 6. juunil 2014 kell 14.00 kaitseb Ingrid Liiv Biomeedikumi auditooriumis 1006 (Ravila 19) filosoofiadoktori kraadi (PhD (arstiteadus)) taotlemiseks esitatud väitekirja "Autoimmune regulator protein interaction with DNA-dependent protein kinase and role in apoptosis" ("Autoimmuunregulaatorvalgu interaktsioon DNA-sõltuva proteiinkinaasiga ja seos apoptoosiga").

Juhendaja: professor Pärt Peterson, PhD, Tartu ülikool
Oponent: dotsent Hanna Jarva, MD, PhD, Helsingi ülikool, Soome