Hindamine kinnitas kliiniliste uuringute keskuse olulisust Eestile

Arendamisel oleva kliiniliste uuringute keskuse vahehindamine kinnitas keskuse töö tulemuslikkust terviseuuringute koordineerimisel ning aparatuuri ja taristuga toetamisel. Hindamine kinnitab keskuse efektiivset koostööd tervishoiu- ja uurimisasutuste ning erasektoriga.

Vahehindamise läbi viinud Archimedese teadustaristu komisjon kinnitas oma kokkuvõttes, et keskuse tegevus on Eestile oluline, edukalt käivitunud ning vastab kavandatule. „Kliiniliste uuringute tugiteenuse ja erineva faasi uuringute arendamine toimub plaanipäraselt ning keskuse kaudu on loodud kättesaadavad kompetentsid biomeditsiiniliste, kliiniliste ja veterinaarsete uuringute läbiviimiseks,“ seisab aruandes.

Keskuse tegevjuht Katrin Kaarna kirjeldas, et tänapäeva rahvusvaheline kliiniliste teadusuuringute maastik on pidevas arengus: täienevad andmed haiguste etioloogiast ja patogeneesist, lisanduvad uued bioressursid ja biopangad, erinevatest riiklikest ja rahvusvahelistest andmekogudest laekuvad andmed loovad uusi võimalusi teaduspõhiste uuringute läbiviimiseks ja juba kogutud andmete analüüsiks.

Riikliku siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskuse (RSKTK) juurde loodud kliiniliste uuringute keskuse tööga saavutatakse terviklik struktuur, mis tagab kliinilisteks ja prekliinilisteks uuringuteks vajalike tehnoloogiate kättesaadavuse ja kasutajatoe, võimaldades kõrgetasemeliste terviseuuringute läbiviimist Eestis ja tugevdades meie rahvusvahelist mõjukust.

Kaarna sõnul kinnitab positiivne vahehinnang, et keskus liigub oma tehtud töö ja seatud eesmärkidega õiges suunas. „Meil on hea meel olla nii kliiniliste teadusuuringute koordineerimisel kui ka läbiviimisel professionaalseks partneriks arstidele, doktorantidele, arst-residentidele, teadlastele, uuringumeeskondadele, ettevõtetele ja organisatsioonidele. Seda nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.“

Hindamisel kinnitati ka, et RSKTK kuulub õigustatult Eesti teadustaristu teekaardi objektide nimekirja. Teekaardi näol on tegemist loeteluga riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest.

RSKTK moodustati 2010. aastal eesmärgiga tõhustada terviseuuringuid Eestis. RSKTK on konsortsium, mille partneriteks on Tartu Ülikool, SA Tartu Ülikooli Kliinikum ja Eesti Maaülikool.

RSKTK kliiniliste teadusuuringute üksuse väljaarendamist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Katrin Kaarna

Riikliku siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskuse tegevjuht
tel +372 737 4119
katrin.kaarna@ut.ee
http://www.ctm.ee/et/kliiniliste-uuringute-keskus/