Esmakordses teadusprojektis vahetavad Tartu ja Islandi arstitudengid kohad

Esimest korda toimuv teadusprojektide vahetusprogramm viib Tartu Ülikooli arstitudengid Islandile ja toob Islandi Ülikooli arstitudengid Tartusse. Üks kuu kestva vahetuse käigus saavad üliõpilased iseseisvalt teoks teha meditsiiniteemalise teadusliku miniprojekti teemal, mille uurimine on vastuvõtvas ülikoolis eriti heal tasemel. Projekti eesmärk on tutvustada üliõpilastele baasteadusi ja võimalust tuua patsientidele teaduse kaudu kasu.

Tartu Ülikoolist on projekti eestvedajad farmakoloogia dotsent Miriam Ann Hickey ja farmakoloogia teadur Monika Jürgenson. Islandi Ülikoolist on projekti partneriks professor Thor Eysteinsson.

Hickey sõnul on õppeprogramm mõeldud just arstiõppe tudengitele, et parandada teadlikkust meditsiinialasest baasteadusest. „Meditsiinivaldkonna baasteadus on äärmiselt vajalik, kuna ilma selleta pole võimalik liikuda edasi inimeste ravi juurde,“ sõnas ta.

Iga programmis osalev arstitudeng saab oma vastutada ühe uurimisprojekti. Nimelt on mõlemad ülikoolid pakkunud üliõpilastele välja miniprojektid, mis käsitlevad mitmesuguseid teaduslikke uurimisküsimusi: need võivad puudutada näiteks haruldast Wolframi sündroomi või levinud Alzheimeri ja Parkinsoni tõbe.

Hickey sõnul peaksid üliõpilased miniprojekti tulemusena looma patsientidele kasutoovaid andmeid. „Üks andmete loomise võimalus ongi baasteadus. See võib tähendada näiteks laboritööd mõne haiguse modelleerimiseks sobiva rakukultuuri- või loommudeliga,“ ütles ta. Jürgenson täpsustas, et projekti tulemuseks võib olla näiteks uus sihtmärgistatud haigust modifitseeriv ravim, uus seisundit või haigust selgitav mehhanism, varem kirjeldamata haigusnäht või varem kirjeldamata uut tüüpi patoloogia.

Projekt annab üliõpilastele võimaluse arendada mitmesuguseid baasteaduse tegemiseks vajalikke oskusi, näiteks oskust uurimistööd planeerida ja ellu viia ning teaduslikke kokkuvõtteid, artikleid ja aruandeid kirjutada. „Selle ühe kuu vältel, mil tudengid kas Tartus või Islandil oma miniprojektiga tegelevad, saavad nad kindlasti ettekujutuse ka akadeemilisest karjäärist ning annavad oma panuse meditsiiniteaduste valdkonna ja arstiteaduse arendamisse,“ avaldas Jürgenson lootust.

Tartu Ülikooli õpetamisoskuste arendamise konsultandi Anu Sarve toel soovitakse õppeprogrammi ka tulevikus laiendada, mistõttu on äärmiselt oluline ka üliõpilaste kogemuste ja väljundite fikseerimine ning nende analüüs pärast projekti lõppu.

Tartu ja Islandi teadusprojektide vahetusprogrammi rahastab EMP / Norra kõrghariduse koostööprogramm. Rohkem infot projekti ja kandideerimise kohta leiab bio- ja siirdemeditsiini instituudi kodulehelt.

Lisateave:
Miriam Ann Hickey
Tartu Ülikooli farmakoloogia dotsent, projekti eestvedaja
miriam.ann.hickey@ut.ee

Monika Jürgenson
Tartu Ülikooli farmakoloogia teadur, projekti eestvedaja
monika.jurgenson@ut.ee