Esita teesid Eesti õendusjuhtimise virtuaalkonverentsile

21. ja 22. aprillil 2021 toimub õendusjuhtimise virtuaalne teaduskonverents „Creating a Comprehensive View on Nursing Leadership”, kus astuvad üles valdkonna eksperdid Eestist kui ka välismaalt. 15. jaanuarini oodatakse kõiki huvilisi, sh üliõpilasi ja õppejõudude esitama konverentsile teese. Üliõpilastele on ettekanneteks planeeritud eraldi sessioon.

Eesti Õendusjuhtide Ühingu ja Tartu Ülikooli õendusteaduse õppetooli korraldataval konverentsil ühendatakse praktika, hariduse ja teaduse perspektiivid ning antakse terviklik ülevaade õendusjuhtimisest läbi erinevate tahkude.

Konverentsi põhiteemad on:

 • kraadiõpe ja õendusjuhtide täiendõpe;
 • õendusjuhtimise kompetentsid;
 • enesejuhtimine;
 • organisatsioonikultuur;
 • eriõed/õendusabi erialad;
 • tõenduspõhine õendus;
 • õendusabi kvaliteet, patsiendi ja õendusabiga seotud kvaliteediindikaatorid;
 • teadmiste rakendamine praktikasse;
 • innovatsioon ja tehnoloogia õendusabis ja tervishoius;
 • integreeritud ravi ja hooldus;
 • õendusjuhtimise finantsilised ja õiguslikud küsimused;
 • õendusjuhtimise eetilised ja kultuurilised aspektid;
 • atraktiivne õendus ja tervishoid;
 • inimkeskne tervishoid;
 • kriisijuhtimine.

15. jaanuarini oodatakse kõiki huvilisi esitama 300 sõna ulatuses konverentsile teese. Sõltuvalt epideemilisest olukorrast saavad esinejad oma teemasid tutvustada kas toimumispäeval otse või eelsalvestatud videona. Täpsem teave ja teeside esitamine konverentsi veebilehel.

Kuni 1. veebruarini kehtivad varajase registreeruja soodushinnad ja soodustused gruppidele. Konverentsi töökeel on inglise keel ning kõik ettekanded sünkroontõlgitakse eesti keelde.

Lisateave:
Gerli Usberg
Tartu Ülikooli õendusteaduse assistent, konverentsi korralduskomitee liige
5687 2023
gerli.usberg@ut.ee