Esimest korda tähistatakse päeva „Naised teaduses“

11. veebruaril peetakse Eestis esimest korda rahvusvahelist päeva „Naised teaduses“, mille eestvedajad on Archemy uurimisrühm Tartu Ülikoolist ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia. 

Päeva „Naised teaduses“ tähistamist alustati ÜRO eestvedamisel 2015. aastal ja selle eesmärk on esile tuua naiste ja tüdrukute oluline roll teaduse arengus. Tänapäeva maailm seisab paljude suurte lahendamata küsimuste ees, alustades tervishoiuteemadest ja lõpetades kliimakriisiga, mille seljatamisel toetume teadussaavutustele ja teadlaste tööle. „Pidades tähtsaks mõlema soo esindajate võrdset ligipääsu teadusele, saame ära kasutada kõikide teadlaste potentsiaali nende suurte probleemide lahendamisel,“ ütles Tartu Ülikooli teadusprorektor Kristjan Vassil. 

Teadusprorektor Kristjan Vassili sõnul on tervelt kaks kolmandikku Tartu Ülikooli üliõpilastest naised. „Miks on aga nii, et mida kõrgemat karjääriredeli pulka vaadata, seda vähem on seal naisteadlasi? Naiste väike osakaal paistab silma ka teaduspoliitikat kujundavates otsustuskogudes, millest kõrgeimasse, peaministrit nõustavasse teadus- ja arendusnõukogusse määratud 11 liikme hulgas on ainult üks naine. Suur heameel on näha, et peaminister Kaja Kallase valitsuse koosseis on sooliselt tasakaalus. Loodetavasti loob see soodsa pinnase muutusteks laiemalt,“ ütles ta.

Tartu Ülikoolist on päeva korraldamisega seotud Archemy uurimisrühm. „Päevaga „Naised teaduses“ väärtustame ja tunnustame naisteadlasi nii akadeemias kui ka ühiskonnas,“ selgitas Tartu Ülikooli arheoloogia ja analüütilise keemia kaasprofessor, Archemy uurimisrühma juht ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liige Ester Oras. „Tahame, et naisteadlase roll oleks atraktiivne, akadeemilised naised võrdväärselt kaasatud ja õiglaselt tunnustatud. Samuti soovime aidata kaasa soostereotüüpide murdmisele ning julgustada noori naisi ja tüdrukuid teadlaskarjääri valima. Pikema aja jooksul loodame aga kaasa aidata sügavamate tööturu ja ühiskondlike probleemide lahendamisele, olgu selleks naiste kahjuks töötav sooline palgalõhe (ka akadeemias), soolise võrdõiguslikkuse küsimus juhtimisorganites ja otsustuskogudes, ahistamisjuhtumid töö- ja eraelus või ühiskondlikud normid ja ootused, mida naistele seatakse,“ rääkis Oras.

Eestis peetakse päeva esimest korda. Rahvusvaheliselt on päeva „Women and Girls in Science“ tähistamise eestvedajad UNESCO ja ÜRO Soolise Võrdõiguslikkuse ja Naiste Õiguste Edendamise Agentuur. UNESCO sündmuste keskmes on sel aastal naiste olulisus koroonakriisile reageerimisel.

Eesti, Läti ja Leedu väljapaistvatel naisteadlastel on võimalus kandideerida L’Oréal Balticu programmi „Naised teaduses“. Programmi raames antakse parimatele kuni 40-aastastele naisteadlastele seitse 6000 euro suurust auhinda. Lisaks nomineeritakse igast Balti riigist üks auhinnasaaja L’Oréali ja UNESCO rahvusvahelisele tõusvate talentide ühisprogrammi „International Rising Talents“.

Päeva „Naised teaduses“ kajastamisel sotsiaalmeedias saab kasutada teemaviiteid #naisedteaduses ja #WomenInScience.

Lisateave: Ester Oras, Tartu Ülikooli arheoloogia ja analüütilise keemia kaasprofessor, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liige, ester.oras@ut.ee

Sandra Sommer
pressinõunik
737 5681
5307 7820