Eestis ei ole leitud nn Inglismaa ega Lõuna-Aafrika koroonaviiruse tüvesid

Tartu Ülikooli meditsiiniteadlaste projektis KoroGeno-EST-2 tehtud koroonaviiruse täisgenoomide analüüsi tulemusena ei ole siiani Eestis leitud ühtegi niinimetatud Inglise või Lõuna-Aafrika oletatavalt kiiremini levivat koroonaviiruse tüve.

Viimasel kuul on räägitud palju mitme uue ja hüpoteetiliselt veelgi nakkavama SARS-CoV-2 tüve levikust. Suurimat tähelepanu on neist pälvinud nn Lõuna-Aafrika tüvi ja Inglismaa tüvi, mida on seostatud ka kiiremini kasvanud nakatunute arvuga.

Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi teadlaste juhtimisel jätkatakse SARS-CoV-2 täisgenoomi sekveneerimisega ehk projektiga KoroGeno-Est-2, et selgitada mujal maailmas potentsiaalselt nakkusohtlikemate tüvede osakaal Eestis uusi nakkusi põhjustavate viiruste seas.

KoroGeno-Est-2 raames on praeguseks järjestatud 34 SARS-CoV-2 täisgenoomi, mis on pärit novembrist, detsembrist ja jaanuari esimestest päevadest.

Tartu Ülikooli meditsiinilise viroloogia kaasprofessori, projekti KoroGeno-Est-2 juhtivteaduri Radko Avi sõnul ei leitud täisgenoomide analüüsil ühtegi nn Inglise (genotüüp B.1.1.7) või Lõuna-Aafrika (genotüüp B.1.351) oletatavalt kiiremini levivat tüve. Samuti ei leitud ühelgi viirusel kiirema levikuga seostatud N501Y mutatsiooni. „See, et me neid tüvesid ei leidnud, ei tähenda, et neid Eestis üldse ei ringleks. Need lihtsalt ei sattunud meie valimisse,“ ütles Avi.

KoroGeno-Est-2 eesmärk on määrata kokku 350 SARS-CoV-2 täisgenoomset järjestust. Projekti meeskonda kuuluvad teadlased Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudist, bio- ja siirdemeditsiini instituudist ja tehnoloogiainstituudist ning spetsialistid SYNLABist ja Terviseametist.

Projekti KoroGeno-Est-2 toetab Vabariigi Valitsus.

Lisateave:
Radko Avi
Tartu Ülikooli meditsiinilise viroloogia kaasprofessor, projekti KoroGeno-Est-2 juhtivteadur
5343 3338
radko.avi@ut.ee