Eduka vastuvõtu järel alustab meditsiiniteaduste valdkonnas õpinguid enam kui 470 inimest

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas oli tänavusel vastuvõtuperioodil kõige suurem konkurss füsioteraapia ja hambaarstiteaduse erialal, kus kandideeris vastavalt 6 ja 5,9 inimest kohale. Avalduste arvu poolest oli õppekavade esikolmik sama nagu eelmisel kahel aastal: populaarseimad olid eestikeelne arstiteaduse integreeritud õpe, füsioteraapia bakalaureuseõpe ning kehalise kasvatuse ja spordi bakalaureuseõpe.

Meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan Anti Kalda soovis kõigile üliõpilastele ja õppejõududele edukat uut õppeaastat ning avaldas heameelt, et kõik valdkonna õppekohad said täidetud motiveeritud üliõpilaskandidaatidega. „Avalduste arvust on alati tähtsam üliõpilaste motiveeritus, ja tänavune õppeaasta tuleb eelmistest erinev. Juba eos peame arvestama, et kontaktõppega algav õppeaasta võib üle minna osaliseks või täielikuks kaugõppeks, mis nõuab üliõpilastelt suuremat iseseisvust,“ ütles Kalda.

Arstiteadust soovis tänavu eesti keeles õppima asuda 647 kandidaati ehk 53 võrra rohkem kui eelmisel aastal. Avalduste arvu poolest oli populaarne ka hambaarstiteadus, mida soovis õppida 189 inimest, s.o eelmisest aastast 47 võrra enam. Üliõpilasi võeti nende õppekavade alusel õppima vastavalt 185 ja 32.

Arstiteaduse ingliskeelse õppekava järgi alustab õpinguid 27 välisüliõpilast. Avaldusi esitati 112, mida oli 12 võrra enam kui möödunud aastal.

Kuigi füsioteraapia bakalaureuseõppesse saabus tänavu 51 avaldust vähem kui eelmisel aastal, oli see siiski kõige tihedama konkursiga õppekava: 45 õppekohale esitati 270 avaldust. Kehalise kasvatuse ja spordi bakalaureuseõppes oli konkurss viis inimest kohale, sest 45 õppekoha kohta esitati 225 avaldust.

Proviisoriks asub õppima 33 üliõpilast. Avaldusi esitati 117, seega kandideeris ühele kohale 2,9 inimest.

Populaarsed olid ka magistriõppekavad. Füsioteraapia õppekava järgi alustab õpinguid 21 inimest ning kehalise kasvatuse ja spordi õppekava järgi 22. Rahvatervishoiu ja õendusteaduse magistriõppesse esitati vastavalt 11 ja 22 avaldust rohkem kui möödunud aastal – esimesse 43 ja teise 53 avaldust. Rahvatervishoidu asub õppima 17 ja õendusteadust 15 üliõpilast.

Doktoriõpinguid alustab 32 inimest, sh arstiteaduse erialal 25, farmaatsia erialal üks, liikumis- ja sporditeaduste alal kolm ning neuroteaduste doktorantuuris samuti kolm inimest.

Kokku asub 31. augustil meditsiinivaldkonnas õppima 474 üliõpilast.

Lisateave:
Anti Kalda
meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan
737 4360
anti.kalda@ut.ee