E-õpe jätkub ülikoolis õppeaasta lõpuni

Vaatamata valitsuse otsusele lubada alates 17. maist lähiõppele ka kõrgharidusasutused jätkab ülikool tööd plaanitud korras. Õppekorralduslikud otsused teeb instituudi juht, kes kooskõlastab need õppeprodekaaniga.

Ainuke muutus on ruumide 25% täituvuse piirangu leevendamine. Täituvuse osakaalu otsustab instituudi juht.

Praktikume ja eksameid võib teha, kui on tagatud hea ventilatsioon ja kantakse maske. Osalejaid võib olla kuni 20. Kui õppekorralduses tehakse muudatus, tuleb üliõpilasi sellest esimesel võimalusel teavitada.

Täienduskoolitus pole lähiõppes kuni 30. maini lubatud. Ülikool on esitanud riigisekretärile ettepaneku seda korraldust muuta ja võimaldada lähiõppes täienduskoolitust piiratud ulatuses juba varem. Anname võimalikest muudatustest esimesel võimalusel teada.

Lisateave: Aune Valk, Tartu Ülikooli õppeprorektor, 526 7930, aune.valk@ut.ee