Dekaan lõpetajatele: teie hoiakud ja väärtushinnangud peavad hoidma tuleviku Eestit

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaani professor Margus Lemberi kõne meditsiiniteaduste valdkonna lõpetajatele 15. juunil peetud lõpuaktusel.

Kallid lõpetajad, õnnitlen teid tänase saavutuse eest – olete jõudnud Tartu Ülikooli diplomini! Olete teinud tublit tööd. Olete olnud pühendunud.

Teie ülikooliõpingute viimased poolteist aastat on olnud erilised, sest elu maailmas on olnud eriline. Uutes oludes toimunud õppimine oli teistsugune, kõigil tuli kohaneda. Sellele vaatamata hariduse andmine ja omandamine jätkus, ülikool toimis.

Head lõpetajad, lisaks planeeritud õppetööle ja saavutamist vajanud väljunditele saite te täiendava erialalise kogemuse eluülikoolist. Kui tavapäraselt räägime me sellest, et lõpetajaid ootab töö ja ootavad patsiendid tulevikus, siis teid ootasid reaalsed abivajajad juba enne tulevikku: kohe, õpingute ajal, ilma pikema planeerimiseta. Tänan kõiki üliõpilasi, kes vastasid positiivselt üleskutsele tulla tervishoiusüsteemile appi sel hetkel, kui seda abi vajati. Nagu kriiside ajal alati, reageerima peab õigel ajal ja õiges mahus ning tempos. Üheskoos tudengiliidritega õnnestus meil korraldada tegevused nii, et õppetöö sai õigeks ajaks tehtud ning ka praktiline abi tervishoiule olukorrale vastavalt pakutud. Veelkord, aitäh teile kõigile!

Üheskoos läbi kriisi tulles õppisime paljutki: nägime kriisijuhtimist nii heas kui halvas, nägime kolleegide ennastsalgavust, ühiskonna ühist tahet raskustest üle saada, aga ka neid, kes proovisid kriisi omakasuks konverteerida. Olime tunnistajateks ususõja tunnuseid võtnud vaidlustele maskide kandmise ja vaktsineerimise kohta. Kokkuvõtteks, oleme üheskoos uhked oma tervishoiusüsteemi üle, mis toimis ja tegi tänuväärt tööd kogu rahva hüvanguks.

Lõpuaktuse päev, kallid lõpetajad, on teie suurpäev. Te olete kätte saanud diplomid, teid on õnnitlenud teie lähedased. Täna ja edaspidi, tänage ka oma lähedasi! Tänuvõla aga saate maksta oma lastele samu võimalusi pakkudes. Tänan siinkohal kõigi lõpetajate vanemaid, perekondi, selle toetuse eest, mida olete üles näidanud. Ilma selleta ei oleks meil tänaseid lõpetajaid siin aktusel. Tänan ka kõiki õppejõude, kes on teid läbi õpinguaastate õpetanud ja juhendanud.

Lõpetuseks, lisaks tublidusele erialadiplomi saamisel, pidage silmas sõprust ja haritust! Hoidke ülikooliaastate sõprussuhteid, see on sotsiaalne kapital teie tulevaseks eluks. Ning ärge unustage, et ülikooli sammaste vahelt lähevad välja mitte ainult spetsialistid, vaid eeskätt haritlased, hoidke isamaad ja isamaalisi väärtusi. Teie hoiakud ja väärtushinnangud peavad hoidma tuleviku Eestit.

Kuigi ülikooli astudes kinnitati teile, et just nüüd seisavad ees parimad aastad teie elus, siis lõpetamise hetkel ärge heitke meelt: suur hulk tõeliselt häid aastaid on veel ees!

Soovin veelkord kõigile palju õnne!

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"2714260","attributes":{"alt":"","class":"media-image","typeof":"foaf:Image"}}]]