Biomeedikumi fuajeesse paigaldati elustamisaparaat

Biomeedikumi esimese korruse fuajeesse paigaldati täisautomaatne elustamisaparaat (ingl Automated External Defibrillator, AED).

AED on lihtne abivahend, mida kasutatakse kannatanu elustamiseks südame äkksurmast. Biomeedikumi paigaldatud elustamisaparaat on eestikeelsete häälkäskluste järgi lihtsasti kasutatav ja sellega saab hakkama ka erihariduseta inimene.

Aparaadi kasutamisel tuleb teha kolm põhilist sammu:

  • lülitada aparaat sisse, misjärel see käivitub ja hakkab jagama häälkäsklusi;
  • asetada patsiendi kehale elektroodid;
  • toimida aparaadi häälkäskluste järgi.

Vajaduse korral annab seade automaatselt elektrilöögi, teatades sellest enne kasutajale. Töötava südamega inimesele aparaat elektrilööki ei anna.

Vaata videot, kuidas elustamisaparaati kasutada.