Biomeedikumi fuajees ootab huvilis "Ajatu aju" õppevahend

Alates sellest nädalast on Biomeedikumi fuajees kõigile huvilistele tutvumiseks õppevahend ja ajaviitemäng "Ajatu aju", mis tugineb 21. sajandi teadmistele ja arusaamadele ajust ja selle ehitusest. Kokkupandava peaaju anatoomilise mudeli on välja töötatud Tartu Ülikooli muuseum koostöös Anne Rudanovski ja Sirli Ehariga Paberimuuseumist. 

Mudeli juurde kuuluvad kõik aju osad koos nimetustega ning selle kokkupanemine on põnev ja kõiki vanusegruppe haarav tegevus, mis arendab ruumitaju ning aitab saada realistlikumat ettekujutust aju ehitusest ja selle funktsionaalsusest. Mudeli ehitamisega kaasnev käeline tegevus hõlbustab märkimisväärselt õppimisprotsessi, muutes selle kergemini meeldejäävamaks ning õhutades õpilast aktiivselt kaasa mõtlema.

„Ajatu aju“ kontseptsioon on inspireeritud juba 19. sajandil õppevahendina kasutusel olnud sakslase Eduard M. W. Weberi poolt koostatud peaaju pabermudelist. Kaasaegse ajumudeli loomisel andis suure panuse Tartu Ülikooli emeriitprofessor Arvo Tikk. „Inimese peaaju kokkupandav mudel annab üldistatud ruumilise ettekujutuse aju tähtsamatest osadest. Mudeliga saab ülevaate mitmesuguste organismi talitlust juhtivate keskuste – motoorika, tundlikkus, kõne , nägemine jt – täpsemast paiknemisest ajukoores,“ ütleb Tikk.

Ajatu aju sai ka tunnustuse osaliseks 2014. aasta Eesti muuseumimeene auhinna (EMMA) valimisel. Auhinnalise viie parima muuseumimeene hulka jõudnud ajumudeli näol on žürii sõnul tegemist uuendusliku ning hästi läbimõeldud tootega, mis sobib suurepäraselt kasutamiseks koolides õppevahendina.

Tegemist on otsast lõpuni Eestis valminud ning keskkonnasõbralikust materjalist valmistatud tootega.