Arst-residentidele loodi tagasisidekeskkond

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond lõi arst-residentidele veebivormi, kus saab oma nime all või anonüümselt dekanaadile residentuuri kohta tagasisidet anda. Vormi leiab valdkonna kodulehelt.

Tagasisidekeskkonnas võib avaldada mõtteid residentuuriprogrammide kohta ja anda soovitusi residentuuriõppe süsteemi parandamiseks.

„Julgustame kõiki arst-residente ettepanekute vormi kasutama. Vaid avatud ja ausa tagasiside abil saame seada eesmärke, mille poole üheskoos liikuda, ning astuda samme, mis viivad konkreetsete muudatusteni,“ ütles Tartu Ülikooli residentuuri spetsialist Halja Suss.

Meditsiiniteaduste valdkond hindab residentide tagasisidet kõrgelt. „Analüüsime iga arvamust ja ettepanekut ning teeme kõik, et jõuda rahuldava tulemuseni. Vorm on vaikimisi anonüümne, ent kui tagasiside andja soovib, et temaga ühendust võetaks, tuleb jätta ka oma nimi ja e-posti aadress,“ sõnas Suss.

Residentuuri puudutavaid soovitusi, murekohti ja kiituseavaldusi oodatakse tagasisidevormi kaudu. Küsimuste ja tagasisidega võib alati pöörduda ka meditsiiniteaduste valdkonna residentuuri spetsialisti poole.

Halja Suss residentuuri spetsialist 737 5322,
halja.suss@ut.ee