Algas vastuvõtt Tartu Ülikooli residentuuri

19. juunini saab kandideerida Tartu Ülikooli residentuuri erialadele. 40 erialal on tänavu kohti 169 arst-residendile.

Kõige rohkem kohti on peremeditsiini residentuuris, kus saab õppima asuda 35 arst-residenti. Peremeditsiinile järgnevad erakorraline meditsiin 12, anestesioloogia ja intensiivravi 12, psühhiaatria 11,  ja radioloogia üheksa, sisehaigused ning sünnitusabi ja günekoloogia seitsme residentuurikohaga.

Residentuurikohtade arv põhineb riigi tellimusel. „Suurema vastuvõtuarvuga erialad on riigi jaoks prioriteetsed ja nendel erialadel ootab riik maksimaalset täituvust,“ tõdes Tartu Ülikooli residentuuriprodekaan Urmas Lepner.

Positiivsed muutused

Lepneri sõnul on Eesti residentuurikorralduses viimase aasta jooksul toimunud nii mõnigi muudatus, mis teeb residentuuri läbimise paindlikumaks ja võiks tulevasi arst-residente motiveerida.

Näiteks saab möödunud aastast alates läbida residentuuri osakoormusega. See võimalus on arst-residendil, kes on kuni kolmeaastase või puudega lapse vanem või eestkostja, õpib doktorantuuris või hooldab pereliiget, kes vajab haiguse, puude või muu erivajaduse tõttu igapäevatoimingutes abi.

Samuti saavad arst-residendid vajaduse korral residentuuri omal soovil üheks kuuks kuni üheks aastaks peatada; varem oli see võimalik vaid teatud tingimustel.

Dokumentide esitamine

Residentuuri saavad kandideerida üldarsti või hambaarsti kutse omandanud isikud, kes on registreeritud arsti või hambaarstina Terviseametis.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 19. juuniks

  • sisseastumise infosüsteemis www.sais.ee,
  • e-posti aadressil residentuur@ut.ee,
  • postiaadressil Ravila 19, 50411 Tartu, või
  • tööpäevadel Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekanaati Ravila 19.

Rohkem teavet residentuuri kohta on residentuuri veebilehel.

Lisateave:
Urmas Lepner
Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna residentuuriprodekaan
731 8201
urmas.lepner@ut.ee

Halja Suss
Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna residentuuri spetsialist
737 5322
residentuur@ut.ee