Algab üleülikooliline doktorantide rahuloluküsitlus

2. aprillist 4. maini on kõik Tartu Ülikooli doktorandid oodatud avaldama arvamust doktoriõppe teemadel, et aidata ülikoolil doktoriõppes muudatusi planeerida.

Tartu Ülikool kavandab lähiaastatel doktoriõppes suuri muudatusi. Valminud on doktoriõppe arendamise visioon ja käib doktoritöö nõuete ajakohastamine. Ülikool on suurendanud doktorandi sissetulekut tulemusstipendiumi kaudu.

Nüüd on igal doktorandil võimalus kavandatavaid muudatusi mõjutada. Selleks palutakse kõigil doktorantidel vastata küsimustikule, milles on võimalik hinnata rahulolu Tartu Ülikooli doktoriõppega. Uuringus osalemise e-kutse jõuab 2. aprillil kõigi doktorantide meiliaadressile. Küsitlus lõppeb 4. mail 2020.

Küsitlust korraldab TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE koos õppeosakonnaga. Lisaks analüüsib õppeosakond koos rektoraadi bürooga TÜ andmebaaside põhjal üldist doktoriõppe olukorda ülikoolis.

Lisateave: Monika Tasa, uuringu projektijuht, monika.tasa@ut.ee