Aasta programmijuhi tiitli sai arstiteaduse ingliskeelse õppekava programmijuht

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnast pälvis aasta programmijuhi tiitli arstiteaduse ingliskeelse õppekava programmijuht, lastegastroenteroloogia dotsent Oivi Uibo.

Dotsent Uibo kandidatuuri esitas komisjonile meditsiiniteaduste valdkonna nimel dekaan Margus Lember, kes hindab kõrgelt tema panust õppekava arendamisel. Dekaan tõstis tema tugevamate külgedena esile tudengisõbralikkuse ning õppekava arendamisel selge ning kindla visiooni omamise.

„Oivi Uibo optimistlik, klaas-pooltäis ellusuhtumine on innustavaks eeskujuks kõigile, kes temaga tööalaselt või tööaja-väliselt kokku puutuvad ning tema asjatundlikkus, sirgeselgsus ning kõrge töömoraal teinud arstiteaduse ingliskeelsest õppekavast tõeliselt populaarse eriala, kuhu kandideeritakse kõikjalt üle maailma,“ sõnas dekaan tunnustuseks.

Inglisekeelsetele tudengitele on ta akadeemilist laadi küsimuste korral sageli esimene kontakt ning erinevatest maailma paikadest pärit tudengkonna integreerimisel Eesti meditsiiniõppe süsteemi on tema teadmised ning panus silmapaistvalt suured.

Koostöös tudengiesindajatega on Oivi Uibo õppekava programminõukogus läbi viinud mitmeid õppekava edendamiseks olulisi ettepanekuid nii ingliskeelsete valikainete mahu suurendamisel kui õppeainete tagasiside põhjal õppekvaliteedi tõstmisel.

Suure töö on Uibo ära teinud arstiõppele iseloomulike paljude õppejõududega õppeainete eesmärkide, õpiväljundite ja hindamiskriteeriumite arendamisel, innustades õppejõude ühise eesmärgi nimel koostööle ja sünergiale.

Arstiteaduse ingliskeelse õppekava loogilist ülesehitust ning õpetamise kõrget kvaliteeti kinnitas ka Tartu Ülikooli meditsiini õppekavagrupi kvaliteedihindamine 2019. aastal, kus välisekspertidest koosnev komisjon andis akrediteeringu meditsiini õppekava grupi õppekavadele seitsmeks aastaks ehk maksimaalseks võimalikuks perioodiks.