Võrdleva usuteaduse õppetool

Ülikooli 18 - 308
50090 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5965
Atko Remmel
Atko-Sulhan Remmel
religiooniuuringute kaasprofessor
dr. theol.
Ülikooli 18-313

Uurimisteemad:

 • intellektuaalajalugu ja religioonisotsioloogia,
 • tänapäevased religiooni ja eksistentsiaalsete teemadega seonduvad arusaamad, tegevused ja hoiakud,
 • Nõukogude religioonipoliitika ja ateistlik propaganda,
 • sekulariseerumine,
 • religiooni ja mittereligioossuse tänapäevased ning ajaloolised vormid,
 • muutused religioossel maastikul,
 • rahvusluse ja religiooni ning religiooni ja looduse kokkupuutepunktid.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

jaan lahe
Jaan Lahe
religiooniuuringute kaasprofessor 0,2 k
dr. theol.

Uurimisteemad:

 • Rooma keisririigi religioonilugu,
 • "idamaised kultused" Rooma riigis,
 • Mithrase kultus,
 • gnostitsism.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Elo Süld
Elo Süld
islamistika lektor 0,5 k
PhD (usuteadus)
Ülikooli 18-308

Uurimisteemad:

 • islami ajalooline ja tänapäevane kontekst,
 • islamimaade mitmekesisusprobleemid,
 • islamofoobia Eestis. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Erki Lind
Erki Lind
religiooniuuringute lektor
PhD (religiooniuuringud)
Ülikooli 18-308

Uurimisteemad:

 • inimkeha religioossed kontseptsioonid,
 • religioossuse kehalise ja sõnalise väljenduse seosed,
 • kultuuride kokkupuutealad. Selleks võivad olla nii erineva religioonitaustaga inimeste kohtumised ajaloos kui kirjaliku ja suulise kultuuri kokkupuude tekstides ja praktikates, mis avavad erinevad maailmamõistmise viise.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Indrek Peedu
Indrek Peedu
religiooniuuringute lektor
PhD (religiooniuuringud)
Ülikooli 18-308

Uurimisteemad:

 • religiooniuuringute metodoloogia ja teooria,
 • evolutsioonilised ja kognitiivsed religiooniteadused,
 • sotsiaalse, kultuurilise ja religioosse evolutsionismi intellektuaalajalugu,
 • religiooniuuringute ajalugu.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Evakordor Benson Diengdoh
Evakordor Benson Diengdoh
religiooniuuringute nooremteadur
MA (politoloogia)

Uurimisteemad:

 • religiooniantropoloogia;
 • põlisrahvaste religioonid Kirde-Indias;
 • rituaalsed praktikad ja nende tõlgendused.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis