Autor:
Andero Kalju

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht

Tartu Ülikooli välistöötajate, välisüliõpilaste või eesti keelt teise keelena kõnelevate üliõpilaste eesti keele õppe toetamiseks loodud keeleõppepessa on koondatud suur valik Tartu Ülikoolis pakutavaid eesti keele õppe kursusi ja oma keeleoskuse täiendamise võimalusi. 

Kerttu Rozenvalde ja Birute Klaas-Langi koostatud ülikooli keelehoiakute uuringu tulemuste põhjal on välistöötajate hulgas üsna palju neid, kes kasutavad eesti keelt harva või ei kasuta seda üldse. Lisaks jääb välistöötajatel vajaka teabest ülikooli keelepoliitika ja eesti keele õppe kohta. 

Nii uuringu tulemuste alusel kui ka ülikooli arengukava täitmiseks töötati 2022. aasta sügisel välja eesti keele õppe projekt, mille eesmärk on pakkuda üliõpilastele ja töötajatele uusi keeleõppekursusi või luua seni pakutavatele juurde lisarühmi. „Välisüliõpilastele ja eesti keelt teise keelena kõnelevatele tudengitele on projektis kaheksa tegevussuunda ja välistöötajatele üksteist. Kavandades püüdsime mõelda kõigi õppijate vajadustele – projektis sisalduvad nii üldkursused kui ka vabamas keskkonnas toimuvad keeleüritused. Keeleõpet pakutakse algtasemest kõrgtasemeni ning õppida saab nii kohapeal kui ka veebis,“ ütles Tartu Ülikooli keelenõunik Helika Mäekivi. 

Eesti keele õppe projekti partnerid on eesti ja üldkeeleteaduse instituut, maailma keelte ja kultuuride instituut ning personaliarenduskeskus, kelle abil koondati lehele ut.ee/keeleoppepesa info ülikooli eesti keele kursuste ja muude enesetäiendusvõimaluste kohta. 

Mäekivi sõnul saab keeleõppepesas hea ülevaate nii senistest kui ka uutest keeleainetest. „Leht on jagatud ülikooli kolme põhisihtrühma vahel, kes leiavad endale mõeldud teabe loodetavasti kiiresti ja mugavalt üles. Keeleõppepesas on ka info enda keeletaseme testimise ja väljaspool ülikooli pakutavate kursuste kohta. Lehte hakatakse täiendama sedamööda, kuidas lisandub uusi aineid ja muid keeleõppevõimalusi. Kasutajate tagasiside on lahkelt oodatud,“ lisas Mäekivi.  

Image
kuvatõmmis
Tudeng loengus

Üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile oodatakse lõputöid

Meditsiiniteaduste valdkonna õppeaasta avaaktus ülikooli peahoone aulas

Õppeaasta avatervitus ja infotunnid esmakursuslastele

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“