Üliõpilased peavad kvaliteedimärgi saanud e-kursust revolutsiooniliseks

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna kursus „Patoloogiline anatoomia“, mis hinnati e-kursuse kvaliteedimärgi vääriliseks, on üliõpilaste hinnangul revolutsiooniline, sest selles on oskuslikult seotud uuenduslik tiimiõpe ja digipreparaatide kättesaadavus. Kursus on esitatud ka aasta e-kursuse tiitli kandidaadiks. Aasta e-kursus kuulutatakse välja 6. mail kella 10–14 Zoomi keskkonnas toimuval virtuaalsel tunnustusseminaril.

Kursuse on koostanud Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna patoloogilise anatoomia kaasprofessor Ave Minajeva, kes on aastateks 2019–2021 saanud ka hea õpetamise grandi. Kursust „Patoloogiline anatoomia“ peab ta grandi abil tehtud töö kõige olulisemaks tulemiks.

Kursus kätkeb endas kaht olulist uuendust: esimest korda Tartu Ülikoolis kasutati kursusel täies mahus tiimiõppe veebipõhiseid asünkroonseid seminare ning kõik mikropreparaadid on tehtud digitaalseks ja veebi teel igal ajal ligipääsetavaks.

Tiimiõpe (ingl Team Based Learning) on tõenduspõhine rühmaõppe strateegia, mis keskendub koostööle. See töötati välja Ameerika Ühendriikides majanduse õpetamiseks, kuid leidis kiiresti rakendust ka paljudel meditsiinierialadel ja kõigil õppeastmetel. Veebipõhise tiimiõppe metoodika juurutati Tartu Ülikooli kolmanda kursuse arstiõppes patoloogilise anatoomia aines 2020. aastal, mil koroonapandeemia sundis kogu õppetegevuse veebi üle viima.

„Nägime, et traditsioonilise passiivõppe loengu asendamine aktiveeriva õppevormiga motiveeris üliõpilasi ainet järjepidevalt õppima ning arendas argumenteerimise ja koostöö oskusi. Lisaks sai see väga head tagasisidet,“ sõnas Minajeva.

Digipreparaadid

Suurt kiitust pälvis ka paari aasta eest ellu viidud uuendus: õppetöös kasutatavate mikropreparaatide tegemine digitaalseks. „Patoloogilise anatoomia õppekavva kuulub alati valimik erinevate haiguste puhuseid koemuutusi, mida õpitakse tundma histoloogiliste koelõikude alusel. Siiamaani tuli neid uurida valgusmikroskoobis. Kui varem tuli preparaatide õppimiseks leida õppetöövälisel ajal eraldi aega, siis praegu saab seda teha vabalt igal ajal ja igas kohas,“ rääkis Minajeva. Ta selgitas, et preparaadid on organiseeritud koos vastavate juhendite ja õppevideotega teemade kaupa andmebaasidesse.

Õppijate hinnang

Minajeva sõnul oli tagasiside patoloogilise anatoomia e-kursuse kohta pikk, põhjalik ja mis eriti rõõmustav – positiivselt innustav. Eriti kiideti kursuse ülesehitust, mida peeti väga selgeks ja arusaadavaks. Samuti teenisid kiitust uuenduslikud veebimaterjalid.

Üks üliõpilane nimetas seda üheks kõige paremini organiseeritud kolmanda kursuse aineks. „Selles aines ei ole võimalust mitte õppida järjepidevalt. Vead tiimi alt, kui kodutöö tegemata, ja see motiveerib materjaliga tutvuma. Paljud ained võiksid eeskuju võtta. Aitäh teile – olete midagi revolutsioonilist korda saatnud koroonakriisi ajal,“ kirjutas üliõpilane oma tagasisides.

Lisaks nähti Minajevat hea tava jagaja rollis. „Ülikoolis on õppevormi muutes võimalik ka õppetööd ennast kordades tõhusamaks muuta. Unistan, et saaksite arsti õppekava õppejõududele sisekoolitusi tegema hakata tõhusa õpetamise osas – kas või teie õppematerjalide demonstratsioon oleks suurele osale õppejõududele silmiavav kogemus,“ leidis teine üliõpilane. Minajeva sõnul ongi ta selle tagasiside põhjal hakanud sisekoolitustel oma kogemusi jagama.

Tänavuses e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorus hinnati kvaliteedimärgi vääriliseks kokku 30 e-kursust, millest 13 olid Tartu Ülikoolist. Aasta e-kursuse nominentideks nimetati neli kursust, sh Ave Minajeva kursus „Patoloogiline anatoomia“. 

Lisateave:
Ave Minajeva
Tartu Ülikooli patoloogilise anatoomia kaasprofessor
ave.minajeva@ut.ee