Ülikooli teadustegu võib aidata tulevikus kasutada vähiravis väiksemaid ravimiannuseid

Vabariigi aastapäeva eel kuulutas Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser välja ülikooli 2021. aasta ühiskonnateo, teadusteo ja keeleteo. Aasta teadustegu on kasvajaspetsiifiliste ravimite transporti võimaldavate kullerpeptiidide väljatöötamine. See võimaldab tulevikus kasutada vähiravis väiksemaid ravimiannuseid, mis vähendab märkimisväärselt ravimite kõrvaltoimet. Auhinna saaja on professor Tambet Teesalu.

Nanomeditsiini professori Tambet Teesalu sõnul jõuab üldjuhul vaid väike osa manustatud ravimitest haiguskolletesse, näiteks kasvajatesse, ning just seda probleemi üritatakse täppis- ja nanomeditsiini laboris lahendada. Selleks püütakse leida viise, kuidas muuta ravimid nii-öelda nutikamaks. „Piltlikult öeldes proovime õpetada neid eristama haiguskoldeid normaalsetest kudedest, et suurendada tõhusust ja vähendada kõrvaltoimet. Selleks teeme kõigepealt kindlaks vähiveresoonte molekulaarsed erisused ja töötame välja kullerpeptiidid, mis haiguskollete veresoontega seonduvad. Seejärel kinnitavad meie rühma keemikud ja materjaliteadlased peptiidid ravimite (või ravimitega laaditud nanoosakeste) külge ja järgneb ühendite testimine haigusmudelites,“ kõneles Teesalu.

Kullerpeptiidid on lühikesed valgujupikesed, mis „kleepuvad“ haiguskolletes rohkelt esinevate ja vereringest ligipääsetavate molekulide külge. „Oleme selliste peptiidide avastamises ja vastava tehnoloogia väljatöötamises üks juhtivaid keskuseid. Kullerpeptiidide avastamiseks kasutame peptiidiraamatukogude skriinimist erinevate haiguste loommudelitel ja koekultuuris. Selleks tööks on loodud suurepärased tingimused professor Eero Vasara juhitud bio- ja siirdemeditsiini instituudis ning kaasprofessor Mario Plaasi juhitud katseloomakeskuses,“ ütles Tambet Teesalu.

Kullerpeptiidide abil saab suurendada erinevust ravimi efektiivse ja toksilise annuse vahel. „Nad võimaldavad kasutada ravimeid väiksemates doosides kui tavaliselt, mis tähendab vähem kõrvaltoimeid ja ohte, või saavutada sama annuse puhul parema ravivastuse.“

Tambet Teesalu sõnas, et saadud tunnustuse ajendiks oli hiljutine töö kasvajaselektiivsete peptiidide väljatöötamisel. „Need uued peptiidid seonduvad kasvajarakke koos hoidva „tsemendi“ – rakuvälise maatriksiga – ning akumuleeruvad efektiivselt ajukasvajates ja teistes soliidtuumorites,“ ütles ta.

Teadusteoks nimetatud peptiididega ollakse prekliinilises faasis: koekultuuri ja loomkatsete tulemused on avaldatud teadusajakirjades ning intellektuaalomand on Tartu Ülikoolis kaitstud. Arvestades rakuvälise maatriksiga seonduvate peptiidide edasist arendust ja kliinilisi uuringuid, läheb aga üle kümne aasta, enne kui kullerpeptiide saab vähiravis kasutada. „See on pikk aeg, kuid kui pingutusi kroonib edu ja me saame vähihaigeid aidata, on see igat kulutatud minutit ja senti väärt.“ 

FOTO: Andres Tennus. Tänavuse aasta teadusteo saaja on nanomeditsiini professor Tambet Teesalu. 

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Raivo Uibo

Teaduse elutööpreemia pälvinud Raivo Uibo: peame hoidma arste, kes hakkavad liigse pinge tõttu väsima

Preemiate saajad

JÄRELVAADATAV: teaduse elutööpreemia saab immunoloogia professor Raivo Uibo