Autor:
Kuvatõmmis

Tule kuula meditsiiniteadlasi Tartu [eel]arvamusfestivalil!

18. mail toimub Tartu Ülikooli vilistlaste kokkutulek. Samuti võõrustab sel kevadel Tartu esmakordselt mööda Eestit rändavat [eel]arvamusfestivali, mis toimub Euroopa Kultuuripealinna 2024 põhiprogrammi osana 17. ja 18. mail. Aruteludes astuvad üles ka Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna teadlased.

17. mai | 12.00-12.30 | Muutuste lävel

Kas haigused algavad peast?

Arusaam, et mõtlemine ja vaimne tervis mõjutavad füüsilist tervist ning vastupidi, ei ole enam ammu müüt, seda toetavad ka teaduslikud uuringud. Kui suur on aga tegelikult seos pea- ja kehatervise vahel ning kas üldse on haigusi, mis ei ole peast mõjutatud? Kui haigus on diagnoositud, siis kui palju saab inimene ise kaasa aidata selle süvenemisele või leevendamisele?

Arutelus osalejad: dr Andres Lehtmets (Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaater), dr Reigo Reppo (Tartu Ülikooli Kliinikumi lastepsühhiaater), dr Le Vallikivi (perearst ja Eesti Aasta Arst 2023), prof Pille Taba (Tartu Ülikooli Kliinikumi neuroloog)

Arutelujuht: prof Joel Starkopf (Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige, teadus-arendusjuht)

Arutelu korraldaja: Tartu Ülikooli Kliinikum


17. mai | 14.00-15.30 | Tagasi tulevikku

Soovähemusi kaasav tervishoid

Juttu tuleb transtervishoiust, selle praegusest olukorrast Eestis, kus inimesel pole lihtsasti võimalik alustada soolise ülemineku protsessi ja/või muuta oma juriidilist sugu, vaid peab selleks läbima mitmeastmelise ning mitmeaastaselise protsessi. Miks kehtib Eestis nõnda keeruline süsteem ning miks osad sooidentiteedid süsteemist kõrvale heidetakse? Kuidas me tervishoidu kaasavaks saame muuta?

Arutelus osalejad: Ruth Kalda (Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna prodekaan ja professor peremeditsiini erialal), Erin Rozenfeld (Tartu Ülikooli arstitudeng), August Kutser (Tartu Ülikooli infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu tudeng), Eeva Protas (arst-resident peremeditsiini erialal)

Arutelujuht: Jens Jaanimägi (Progressiivse Liikumise juht)

Arutelu korraldaja: Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts


18. mai | 12.00-13.30 | Tagasi tulevikku

Teadustark ühiskond – kuidas usaldada teadlast?

Eesti teadusbaromeetri andmetel usaldab 73% eestimaalastest teadust ja teadlasi. Siiski jõuab vastanute meelest avalikkuseni vähe teadusinfot. Usalduse loomine on pikk protsess, milleks on vaja rohkem diskussiooni ühiskonna ja teadlaste vahel. Teadustulemusi lugedes ei mõtle me sageli sellele, et uuringute tarbeks on vaja teha inimkatseid, uurida inimeste geneetilist materjali ja analüüsida riiklikes terviseregistrites olevaid üsnagi tundlikke andmeid. Uuringus osalemise eest lubavad teadlased inimestele näiteks kasulikku teavet oma tervise kohta, kuid lubaduse täitmine võib vahel pikalt viibida. Vestluse käigus arutletakse teaduse ja teadlaste usaldamise üle.

Arutelus osalejad: Jaak Vilo (Tartu Ülikooli bioinformaatika professor, akadeemik), Lili Milani (Tartu Ülikooli epi- ja farmakogenoomika professor, Eesti geenivaramu juhataja), Kairi Kreegipuu (Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia professor, psühholoogia instituudi juhataja), Pärt Peterson (Tartu Ülikooli molekulaarimmunoloogia professor, akadeemik)

Arutelujuht: Aime Keis (Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee esimees, meditsiinieetika nooremlektor )

Arutelu korraldaja: Tartu Ülikool


18. mai | 14.00-15.30 | Tagasi tulevikku 

Kas aktiivne laps kanda punasesse raamatusse?

Ebapiisav liikumine ning sellega kaasnev vaimse ja füüsilise heaolu vähenemine avaldavad aina enam survet tervishoiule, ühiskonnale ja riigi kaitsevõimele. Andmed näitavad, et vähem kui pool Eesti lastest ja noortest liigub piisavalt. Samuti veedetakse ekraanide ees soovitatust enam aega. Praegu on iga kolmas esimese klassi laps ülekaaluline ja iga neljas kutsealune ei saa astuda ajateenistusse, kuna nendel ei ole piisavalt tugev tervis. Programmi „Liikuma kutsuv kool“ eesmärk on kujundada põhikoolis päev ümber nii, et lastel oleks võimalik täita selle jooksul suur osa päevasest liikumisnormist. Algatus on kaasa toonud häid tulemusi: noored liiguvad sagedamini ja tunnevad rohkem koolirõõmu. Kuulajaid kutsutakse kaasa mõtlema, kuidas toetada laste ja noorte liikumisaktiivsust ning kuidas saaksid Tartu linna head algatused olla teistele eeskujuks.

Arutelus osalejad: Mihkel Lees (Tartu abilinnapea), Gert Prants (Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhatuse liige), Dr. Maie Tali (Tartu Ülikooli füsiaatria ja taastusravi assistent), Hasso Paap (Tartu Ülikooli liikumisõpetuse nooremteadur, endine kehalise kasvatuse õpetaja), Katrin Mägi (Tartu Ülikooli liikumisharrastuse teadur, programmi „Liikuma kutsuv kool“ arendaja ja koolitaja, lapsevanem)

Arutelujuht: Professor Jarek Mäestu (Tartu Ülikooli liikumise ja spordibioloogia professor)

Arutelu korraldaja: Tartu Ülikool


Tutvu kõikide teiste aruteludega [eel]arvamusfestivali kodulehel.