Toimub täiendav vastuvõtt residentuuri

Tartu Ülikooli residentuuri põhikonkursil täideti 130 kohta. Esimese eelistuse erialale sai sisse 118 ja teise eelistuse erialale 12 kandidaati. Täiendava konkursiga saab residentuuri astuda veel 32 inimest. Dokumente võetakse vastu 16. augustini.

Täiendav konkurss toimub järgmistele erialadele:

• füsiaatria ja taastusravi (2)
• gastroenteroloogia (1)
• hematoloogia (1)
• kohtuarstiteadus (1)
• laboratoorne meditsiin (2)
• nefroloogia (1)
• patoloogia (2)
• peremeditsiin (7)
• psühhiaatria (4)
• psühhiaatria koos laste- ja noorukitepsühhiaatria kõrvalerialaga (1)
• pulmonoloogia (2)
• reumatoloogia (1)
• sisehaigused (3)
• sisehaigused koos allergoloogia kõrvalerialaga (2)
• sisehaigused koos geriaatria kõrvalerialaga (1)
• töötervishoid (1)             

Meditsiiniteaduste valdkonna dekanaadis võetakse residentuuri täiendavale konkursile dokumente vastu tööpäevadel kuni 16. augustini. Paberdokumente saab esitada meditsiiniteaduste valdkonna dekanaadis kohapeal või posti teel. Posti teel saadetud dokumendid loetakse õigel ajal esitatuks, kui need on jõudnud ülikooli hiljemalt 16. augustil. Elektroonsed dokumendid esitatakse e-posti aadressil residentuur@ut.ee.

Residentuuri sisseastumiseksamid toimuvad ajavahemikul 22.08.-29.08.2019.

2019/2020. õppeaastaks võetakse Tartu Ülikooli residentuuri 42 erialale vastu 162 arst-residenti.

Residentuuri kandideerimise tingimused leiad meditsiiniteaduste valdkonna kodulehelt.

Lisateave:
Halja Suss
Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna residentuuri spetsialist
737 5322
residentuur@ut.ee