Tartu ülikooli immunoloogide õpik valiti parimaks kõrgkooliõpikuks

2015. aasta parimateks eestikeelseteks kõrgkooliõpikuteks valiti õpikud immunoloogiast ja materjalitehnikast. Tartu ülikooli tunnustatud immunoloogide raamat täidab mõningat lünka vastavas eestikeelses erialakirjanduses.

„Immunoloogia” õpiku on kirjutanud Raivo Uibo, Kalle Kisand, Pärt Peterson ja Koit Reimand. Õpik annab ülevaade baasimmunoloogia praegustest seisukohtadest ja nende teadmiste rakendamisest nüüdisaegses meditsiinis, täites seeläbi mõningat lünka vastavas eestikeelses erialakirjanduses.

Autorid kirjeldasid, et immunoloogia on viimastel aastakümnetel läbi teinud muljetavaldava arengu. „Avardunud on senised teadmised, aga ka nende rakendused erinevates valdkondades. Tänapäeva meditsiinis on kasutusel märkimisväärne arsenal immunoloogilisi diagnostilisi, ravi- ja profülaktilisi meetodeid, mille hulk suureneb tempokalt. Teoreetilised teadmised on vältimatu eeldus, et immunoloogia tulevikuvõimalustes paremini orienteeruda.“

Õpiku kasutust soodustab tähtsamate eestikeelsete immunoloogia-alaste mõistete peatükk koos ingliskeelsete vastetega. 

Eestikeelsete kõrgkooliõpikute konkursi eesmärk ongi tunnustada eesti teaduskeele arendamist ning eestikeelse terminoloogia rakendamist.

„Loodud eestikeelne terminoloogia kinnistub eelkõige õppimise ja õpetamise käigus ning seda toetavad eestikeelsed õppetekstid ja -ülesanded,” ütles haridus- ja teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner. Ta lisas, et nii materjalitehnika kui ka immunoloogia õpiku puhul tõsteti esile just eestikeelse terminoloogia loomist ja kinnistamist.

Konkursil tunnustati ka kaheosalise „Materjalitehnika” õpiku autoreid, kelleks on Priit Kulu, Jakob Kübarsepp, Andres Laansoo ja Renno Veinthal Tallinna tehnikaülikoolist.

Konkurss toimus emakeelepäeva raames kuuendat korda. 2015. aasta parimad õpikud valisid välja programmi „Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2013–2017” ekspertkomisjonid ja programmi juhtkomitee.