Tartu Ülikool tihendab kontakte Venemaa juhtiva meditsiiniülikooliga

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond ja Metšnikovi nimeline Riiklik Meditsiiniülikool allkirjastasid 23. mail vastastikuse mõistmise memorandumi. Peterburis tegutsev meditsiiniülikool näeb Tartu Ülikooli õppe- ja teaduskoostöö partnerina günekoloogia, farmakoloogia, esmatasandi tervishoiu, kardioloogia, pediaatria ja taastusravi alal.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna delegatsioon külastas 22.–25. maini Metšnikovi nimelist Riiklikku Meditsiiniülikooli, mida peetakse Venemaa üheks juhtivaks meditsiiniülikooliks. Vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastasid dekaan professor Margus Lember ja meditsiiniülikooli rektor professor Sergey A. Sayganov 23. mail.

Margus Lemberi sõnul külastas meditsiiniülikooli delegatsioon Tartut tänavu jaanuaris esimest korda. „Vastuvisiidil arutasime juba konkreetsemalt, millised on tudengite, doktorantide ja töötajate võimalused teha Erasmuse kaudu kas Tartus või Peterburis õppe- ja teadustööd ning mil viisil kaasata lektoreid diplomijärgsesse õppesse ja täiendkoolitustesse.“

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond juba teeb Peterburi kolleegidega koostööd reproduktiivmeditsiini alal. Meditsiiniülikool soovib Tartu Ülikooliga arendada koostööd veel farmakoloogia, peremeditsiini, kardioloogia, pediaatria ja taastusravi valdkonnas.

Nii Tartu Ülikool kui ka Metšnikovi nimeline Riiklik Meditsiiniülikool pakuvad oma riigis meditsiiniharidust ja teevad teadustööd, mis on tunnustatud üle maailma. Kahe tugeva ülikooli koostöös võib olla huvipakkuvaid projekte.

„Peterburi kolleegid pakkusid meile välja hulga ühistegevusi. Need on näiteks praktikatudengite vahetus, osalemine vastastikku korraldatavatel konverentsidel, ühiste teadusprojektide taotluste esitamine ja õppekavade arendamine. Nende ja tulevaste projektide edukaks elluviimiseks ja erialadevaheliseks koostööks me vastastikuse mõistmise memorandumi ka allkirjastasime,“ kirjeldas Lember.

Tartu Ülikooli kindel soov on tutvustada Vene partneritele lähemalt ka Tartu Ülikooli siirdemeditsiinikeskust (SIME), mille maailmatasemel tingimused ja nüüdisaegne aparatuur on loonud teadusuuringuteks senisest paremad võimalused.

Tartu Ülikooli esindasid visiidil Metšnikovi nimelisse Riiklikku Meditsiiniülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan professor Margus Lember, õppeprodekaan, kliinilise farmakoloogia professor Anti Kalda, arendusprodekaan, spordibioloogia dotsent Jarek Mäestu, peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja professor Ruth Kalda, residentuuri spetsialist Halja Suss ning kliinilise meditsiini instituudi lastekliiniku juhataja, pediaatria professor Vallo Tillmann, kes pidas Tartu Ülikooli nimel ka avaliku loengu.

Lisateave:
Margus Lember
meditsiiniteaduste valdkonna dekaan
5331 8600
margus.lember@ut.ee