Miks on vaja sünnikohorte?

Bio- ja siirdemeditsiini instituudi immunoloogia osakond osaleb rahvusvahelises projektis „HEDIMED“, mis hõlmab ka Eesti sünni- ja raseduskohorte.

Bio- ja siirdemeditsiini instituudi immunoloogia teadur Aili Tagoma ütles, et "HEDIMED“ on rahvusvaheline Horizon 2020 ühisprojekt, mille eesmärgiks on uurida eksposoomi komponente, mis osalevad immuunvahendatud haiguste tekkes ja kulus. „Eksposoom on inimesele pidevalt toimiv mõjude kogum, mis kutsub esile meie tervisliku seisundi muutuse,“ täpsustas Tagoma.

Aili Tagoma selgitas, et haiguste uurimiseks on võimalik kavandada mitmeid uuringuplaane, näiteks juht-kontroll- või kohortuuringud, mis võivad olla nii ettesuunatud kui tahavaatavad. „Neil kõigil on omad eelised ja puudujäägid. Ettesuunatud kohortuuringute raames läbi viidud pesastatud juhtkontrolluuringud kaasavad mõlema uuringuplaani eeliseid ja vähendavad oluliselt puudujääke,“ selgitas Tagoma.

Tagoma sõnas, et immuunvahendatud haigused arenevad sageli välja juba lapsepõlves ja haigusprotsess algab varases eas. „Seetõttu on oluline kavandada sünnikohortuuringuid, millesse osalejad kaasatakse sünnihetkel. Uuritavatelt kogutakse jälgimise ajal bioloogilisi proove mitmel korral, et analüüsida eksposoomseid komponente haiguse erinevates staadiumides, sealhulgas enne haiguse väljakujunemist. Raseduskohortide puhul, mis on sünnikohortidest veelgi haruldasemad, algab uuritavate jälgimine juba raseduse ajal. Nende eeliseks on võimalus hinnata raseduse ajal toimuvate kokkupuudete mõju sündinud lapse tervisele,“ selgitas Tagoma.

"HEDIMEDi" uuring hõlmab mitmeid sünni- ja raseduskohorte, kaasates ka Eesti populatsiooni. Lisaks hõlmab "HEDIMED" neil uuritavatel läbi viidavaid sekkumisuuringuid, et tõestada eksposoomsete komponentide põhjuslikke seoseid. Koos kaheksa teise suurprojektiga kuulub "HEDIMED" Euroopa Inimese Eksposoomi võrgustikku EHEN, mis koondab enda alla 24 riigi teadlased, s-h ka partnerid väljastpoolt Euroopa Liitu.

Loe ka blogipostitust uuringu kodulehelt.

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine