IN MEMORIAM. Helje Kaarma

Küünlapäeval lahkus meie hulgast günekoloog, Tartu Ülikooli füüsilise antropoloogia keskuse rajaja ning juhataja emeriitdotsent Helje Kaarma.

Helje Kaarma sündis Tallinnas. 1951. aastal lõpetas ta Tallinna 7. Keskkooli ja samal ajal ka Tallinna Muusikakooli, kus omandas klaveriõpetaja kutse. Pärast Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna lõpetamist cum laude töötas ta alates 1958. aastast Tartu Kliinilises Sünnitusmajas akušöör-günekoloogina ja hiljem ka anestesioloogina. 1967. aastal kaitses ta meditsiiniteaduste kandidaadi väitekirja.

Alates 1970. aastast töötas Helje Kaarma Tartu Riikliku Ülikooli sünnitusabi ja günekoloogia kateedris assistendi, nooremteaduri ja dotsendina ning aastatel 1991–1998 erakorralise professorina. 1987. aastal kaitses ta Minski Meditsiiniinstituudis doktoriväitekirja, milles uuris rasedate ja mitterasedate naiste antropomeetriliste tunnuste mitmemõõtmelist süsteemi. Edukas antropomeetrial põhinev doktoritöö, mille tegemisel oli ta lähemalt tutvunud professor Juhan Auli töödega, kallutas Helje Kaarma teadustöö edaspidi antropoloogia suunda.

1993. aastal asutati tema initsiatiivil Tartu Ülikooli anatoomia instituudi juurde füüsilise antropoloogia keskus, mida ta juhtis endale omase kirega. Keskuse teadustöös seadis ta eesmärgiks luua antropomeetriline klassifikatsioon, mis võimaldaks süstematiseerida kõiki inimese üksikuid kehamõõte. Tema väljatöötatud originaalset kehaehituse tüpiseerimise meetodit on tunnustatud rahvusvaheliselt kui uuenduslikku Eesti klassifikatsiooni. Helje Kaarma oli ka Eestis korraldatud rahvusvaheliste antropoloogiakonverentside ja iga-aastase Juhan Auli päeva entusiastlik läbiviija. Tema juhendamisel kaitsti neli doktoritööd, üks kandidaaditöö ja kaheksa magistritööd.

Helje Kaarma suunas oma tugeva veenmisvõime ja järjekindlusega kõiki kaasteelisi aktiivselt teadustöid publitseerima. Selle soodustamiseks ilmus tema eestvedamisel 1998.–2002. aastani Eesti antropomeetriaregistri aastaraamat ja alates 1992. aastast on ilmunud tema algatatud ingliskeelne ajakiri Papers on Anthropology.

Helje Kaarma tööd on tunnustatud Tartu Ülikooli väikese medali (1998), August Rauberi medali (2009) ja Tartu Ülikooli aumärgiga (2013).

Hinnatud naistearsti, õppejõu, kehaehituse struktuuri uurija, füüsilise antropoloogia keskuse juhi ning energilise organisaatorina on Helje Kaarma jätnud unustamatu jälje teaduslukku ning kustumatu mulje kõigile, kellega ta on kokku puutunud.

 

Tartu Ülikooli naistekliinik

Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi anatoomia osakond

Eesti Looduseuurijate Seltsi antropoloogiasektsioon

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond

Meediakajastus

Milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?

Tartu Ülikooli teadlased Tartu [eel]arvamusfestivalil

Arutelu: teaduse heaks antakse kolm tilka verd vaid hea selgitustöö peale

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd