Autor:
Andres Tennus

Meditsiiniteaduste valdkonna aasta õppejõud on Raivo Puhke

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse moodustatud komisjon valis esitatud taotluste põhjal möödunud aasta parimad õppejõud igas valdoknnas. Tartu Ülikooli 2022. aasta õppejõud meditsiiniteaduste valdkonnas on sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi funktsionaalse morfoloogia lektor Raivo Puhke. 

Komisjon on selgituses välja toonud, et tänu Raivo Puhkele on üliõpilased saanud tugevad erialased põhiteadmised, mis aitavad ka teistes õppeainetes kiiremini teemasid omandada. Tema loengutes ja seminarides ei ole üliõpilaste sõnul kunagi igav. Raivo Puhke on alati positiivne, innustab õppijaid ning oskab humoorikate väljendite, eluliste näidete ja erakordselt hea selgitusoskusega ka kõige keerulisemad teemad arusaadavaks teha.

Samuti on näha, kui väga Raivo Puhkele oma eriala meeldib. See motiveerib ka üliõpilasi rohkem pingutama ja kodus ise juurde lugema. Raivo Puhke oskab luua üliõpilastele turvalise keskkonna – küsimusi ei ole piinlik esitada ja õppetöö käigus tekivad huvitavad arutelud. Üliõpilased on motiveeritud loengutes ja seminarides osalema ja ootavad neid alati väga. 

Meditsiiniteaduste valdkonna nominendid olid veel farmakoloogia kaasprofessor Külli Jaako, õendusteaduse assistent Janne Kommusaar, kardioloogia assistent Priit Pauklin ning farmatseutilise ettevõtluse nooremlektor Kristiina Sepp.

Üliõpilasesinduse juhatuse aseesimees Hanna Britt Soots sõnas, et ülikoolis on palju häid õppejõude ja valimine oli keeruline. „Võimalus oma teadmisi eri viisidel saada ja kinnistada on üks põhjustest, mille eest õppejõude kiideti. Lisaks teevad õppimise üliõpilase jaoks loovaks ja põnevaks õppejõu hea tuju, vaimustus oma ainest ja elulised ülesanded,“ ütles Soots.  

Õppeprorektor Aune Valgu sõnul rõhutati õppejõudude tegevuses sel aastal eeskätt turvalise õpikeskkonna loomist. „Üliõpilasi motiveerivad õppima hästi struktureeritud ja juhitud õppeprotsess ning arutelud, kus on teretulnud eri arvamused ja küsimused. Head õppejõud panevad üliõpilast peale erialateadmiste omandamise ka õpioskusi arendama, lisa uurima ja avastama,“ sõnas Valk. 

Tartu Ülikooli aasta õppejõu auhinnaga tunnustatakse igas valdkonnas üht õppejõudu, kes on eelnenud aastal paistnud silma väga hea õpetamisoskusega, mille hindamisel lähtutakse õpetamise heast tavast. Põhjendatud ettepaneku õppejõu tunnustamiseks aasta õppejõu auhinnaga võib esitada üks üliõpilane või mitu üliõpilast koos. 2022. aastal esitati aasta õppejõu tiitlile 131 ettepanekut, milles nimetati 104 õppejõudu. 

Loe teiste valdkondade aasta õppejõudude kohta siit.

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Raivo Uibo

Teaduse elutööpreemia pälvinud Raivo Uibo: peame hoidma arste, kes hakkavad liigse pinge tõttu väsima

Preemiate saajad

JÄRELVAADATAV: teaduse elutööpreemia saab immunoloogia professor Raivo Uibo