Autor:
Andres Tennus

Meditsiiniteaduste valdkonna aasta õppejõud on Helen Zirnask

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse moodustatud komisjon valis esitatud taotluste hulgast Tartu Ülikooli 2023. aasta õppejõud. Meditsiiniteaduste valdkonna aasta õppejõud on inimese anatoomia lektor Helen Žirnask, kelle puhul toovad tudengid välja tema huumorimeele ja hea õpikeskkonna loomise.

Tudengid on iseloomustuses välja toonud, et Zirnask vastutab esmakursuslaste ühe raskeima aine eest, mille õppimist hõlbustavad tema huumorimeel ja esitusviis. „Hoolimata aine suurest mahust on anatoomia õppimine tänu Helen Zirnaskile veidikenegi lihtsam, sest praktikumides valitseb hea õpikeskkond ja meeleolu. Tema suurepärane loomus muudab talutavaks ka esmapilgul hirmutavana tunduvad lahangusaali külastused. Ehkki materjal on keerukas, säilitab õppejõud kerguse ja positiivsuse ning toob elulisi näiteid oma töökogemusest. Isegi kell kaheksa hommikul tulevad tudengid praktikumi hea tuju ja naerul suuga. Helen Zirnask hoiab üliõpilastega pidevalt kontakti ja kohtleb neid mõistvalt. Eelmiste õppijate põhivigu rõhutades aitab ta praegustel neid mitte korrata.“

Meditsiiniteaduste valdkonna nominendid olid veel 

  • Ott Kiens, pulmonoloogia nooremteadur;
  • Riina Runnel, suu- ja hambahaiguste lektor ;
  • Janne Tiigimäe-Saar, suu-, näo- ja lõualuude kirurgia lektor ;
  • Meeme Utt, farmatseutilise keemia lektor, immunoloogia kaasprofessor.

Tartu Ülikooli aasta õppejõu auhinnaga tunnustatakse igas valdkonnas üht õppejõudu, kes on eelnenud aastal paistnud silma väga hea õpetamisoskusega, mille hindamisel lähtutakse õpetamise heast tavast. Põhjendatud ettepanekuid õppejõu tunnustamiseks saavad üliõpilased esitada kogu aasta jooksul. Iga valdkonna üliõpilaskogu valib oma valdkonna viis parimat õppejõudu, misjärel otsustab Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse hindamiskomisjon aasta õppejõu auhinna saajad. 2023. aastal esitati aasta õppejõu tiitlile 96 ettepanekut, milles nimetati 68 õppejõudu. 

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Raivo Uibo

Teaduse elutööpreemia pälvinud Raivo Uibo: peame hoidma arste, kes hakkavad liigse pinge tõttu väsima

Preemiate saajad

JÄRELVAADATAV: teaduse elutööpreemia saab immunoloogia professor Raivo Uibo