Meditsiiniteaduste valdkond jätkab residentuuriprogrammide välishindamistega

arnaselt eelmisele õppeaastale jätkuvad meditsiiniteaduste valdkonna residentuuriprogrammide välishindamised, et tagada programmide vastavus rahvusvahelistele nõuetele ja kvaliteedistandarditele. Esimesena hinnati sel aastal anestesioloogia ja intensiivravi programmi.

Meditsiiniteaduste valdkonna residentuuriprodekaani Urmas Lepneri sõnul alustati residentuuriprogrammide välishindamistega möödunud õppeaastal ja ka edaspidi on plaanis läbi viia kaks kuni kolm hindamist aastas. “Euroopa Meditsiinispetsialistide Liit on pannud paika soovituslikud standardid iga residentuuri eriala kohta, mida meditsiiniteaduste valdkond on programmide loomisel arvesse võtnud. Välishindamised ei ole kohustuslikud, kuid on hea võimalus selleks, et saada tagasisidet oma eriala tunnustatud ekspertidelt,” rääkis Lepner.

“Väliseksperdid hindavad nii eriala programmi kui ka haiglaid, kus residendid praktiseerivad. Näiteks uuritakse, kuidas on korraldatud õpe, kas haiglates on olemas residentide väljaõppeks vajalik taristu ja vahendid, kuidas toimub tagasisidestamine. Alati antakse soovitusi, mida saaks paremini teha ja neid võtame alati võimaluse korral arvesse,” selgitas Lepner.

Möödunud nädalal olid väliseksperdid hindamas anestesioloogia ja intensiivravi residentuuriprogrammi. “On oluline saada tagasisidet, et olla kindlad meie residentuuriprogrammi vastavuses Euroopas üldtunnustatud nõuetele ning selgitamaks välja, kas meie õpetamistingimused on piisavalt head, et olla Euroopas tunnustatud õpetamiskeskus,“ sõnas kliinilise meditsiini instituudi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja Joel Starkopf. “Vastavalt tagasisidele saame teha muudatusi ja täiendusi oma residentuuriprogrammis ja õppemeetodites, et muuta eriarstide koolitust paremaks,” selgitas Starkopf.

Kuna residentuuriprogrammide koordineerimine ja teoreetiline õpe toimub Tartu ülikoolis, praktiline õpe toimub aga haiglates üle Eesti, siis puudutas anestesioloogia ja intensiivravi residentuuriprogrammi hindamine ülikooli ja ülikooli kliinikumi kui ühte residentuuribaasi. Kahe päeva jooksul kohtusid välishindajad ülikooli kliinikumi juhataja Urmas Siiguriga, meditsiiniteaduste valdkonna residentuuri prodekaani Urmas Lepneriga ning eriala residentide, nende juhendajate ja teadlastega. Tutvuti anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku tööga, läbiviidud auditite tulemustega, juhendite ning dokumentatsiooniga.

Välishindamise viisid läbi prof Edoardo De Robertis ja Thomas Sieber Euroopa Anestesioloogide Seltsist ning Inga Karu Eesti Anestesioloogide Seltsist. Hindamise tulemused antakse teada paari kuu pärast.

Möödunud õppeaastal läbisid välishindamise sünnitusabi ja günekoloogia, peremeditsiini ning uroloogia residentuuriprogrammid.

Joel Starkopf
anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja, anestesioloogia ja intensiivravi residentuuri eriala üldjuhendaja
Tartu ülikool
tel 731 8400
joel.starkopf@ut.ee

Urmas Lepner
meditsiiniteaduste valdkonna residentuuriprodekaan
Tartu ülikool
tel 731 8201
urmas.lepner@ut.ee