Kohtuarstiteaduse õppetooli publikatsioonid

 

  • Keller E, Santos C, Cusack D, Väli M, Ferrara D, Ludes B, Mangin P, Payne-James JJ, Viera DN. European council of legal medicine (ECLM) guidelines for the examination of suspected elder abuse. Int J Legal Med. 2019; 133:317–322. 
  • Karis K, Eskla KL, Kaare M, Taht K, Tuusov J, Visnapuu T, Innos J, Jayaram M, Timmusk T, Weickert CS, Väli M, Vasar E, Philips MA. Altered Expression Profile of IgLON Family of Neural Cell Adhesion Molecules in the Dorsolateral Prefrontal Cortex of Schizophrenic Patients. Front Mol Neurosci. 2018;11:8. doi: 10.3389/fnmol.2018.00008.
  • Lepik D, Tõnisson M, Kuudeberg A, Väli M. Glycated haemoglobin (HbA1c) for post-mortem diagnosis of diabetes. Forensic Sci Res. 2018;3(2):170–177. doi: 10.1080/20961790.2018.1452354.
  • Saar S, Lepp J, Popov A, Novak V, Nõmm K, Lepner U, Asser T, Rätsep I, Väli M, Strarkopf J, Talving P. Raskete vigastuste käsitlemine Eestis. Eesti Arst. 2018;97(11):623−627.
  • Cusack D, Ferrara SD, Keller E, Ludes B, Mangin P, Väli M, Vieira N. European Council of Legal Medicine (ECLM) principles for on-site forensic and medico-legal scene and corpse investigation. Int J Legal Med. 2017;131(4):1119−1122. doi: 10.1007/s00414-016-1479-0.
  • Saar S, Lomp A, Laos J, Mihnovitš V, Šalkauskas R, Lustenberger T, Väli M, Lepner U, Talving P. Population-Based Autopsy Study of Traumatic Fatalities. World J Surg. 2017;41(7):1790−1795. doi: 10.1007/s00268-017-3929-3.
  • Väli M, Kalda R, Poll A. Tervishoiuteenuse kvaliteedi eksperdikomisjoni tegevus 2015. aastal. Eesti Arst. 2016;95(3):194−202.
  • Väli M, Kalda R, Poll A. Tervishoiuteenuse kvaliteedi eksperdikomisjoni töö 2016. aastal. Eesti Arst. 2017;86(3):165−174.
Tartu Ülikooli teadlaste uuringud näitavad, et rämpstoidul võib olla kahjulik mõju ajule

Rämpstoidul võib olla kahjulik mõju ajule

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“