Publications of the Chair of Forensic Medicine

 

  • Keller E, Santos C, Cusack D, Väli M, Ferrara D, Ludes B, Mangin P, Payne-James JJ, Viera DN. European council of legal medicine (ECLM) guidelines for the examination of suspected elder abuse. Int J Legal Med. 2019; 133:317–322. 
  • Karis K, Eskla KL, Kaare M, Taht K, Tuusov J, Visnapuu T, Innos J, Jayaram M, Timmusk T, Weickert CS, Väli M, Vasar E, Philips MA. Altered Expression Profile of IgLON Family of Neural Cell Adhesion Molecules in the Dorsolateral Prefrontal Cortex of Schizophrenic Patients. Front Mol Neurosci. 2018;11:8. doi: 10.3389/fnmol.2018.00008.
  • Lepik D, Tõnisson M, Kuudeberg A, Väli M. Glycated haemoglobin (HbA1c) for post-mortem diagnosis of diabetes. Forensic Sci Res. 2018;3(2):170–177. doi: 10.1080/20961790.2018.1452354.
  • Saar S, Lepp J, Popov A, Novak V, Nõmm K, Lepner U, Asser T, Rätsep I, Väli M, Strarkopf J, Talving P. Raskete vigastuste käsitlemine Eestis. Eesti Arst. 2018;97(11):623−627.
  • Cusack D, Ferrara SD, Keller E, Ludes B, Mangin P, Väli M, Vieira N. European Council of Legal Medicine (ECLM) principles for on-site forensic and medico-legal scene and corpse investigation. Int J Legal Med. 2017;131(4):1119−1122. doi: 10.1007/s00414-016-1479-0.
  • Saar S, Lomp A, Laos J, Mihnovitš V, Šalkauskas R, Lustenberger T, Väli M, Lepner U, Talving P. Population-Based Autopsy Study of Traumatic Fatalities. World J Surg. 2017;41(7):1790−1795. doi: 10.1007/s00268-017-3929-3.
  • Väli M, Kalda R, Poll A. Tervishoiuteenuse kvaliteedi eksperdikomisjoni tegevus 2015. aastal. Eesti Arst. 2016;95(3):194−202.
  • Väli M, Kalda R, Poll A. Tervishoiuteenuse kvaliteedi eksperdikomisjoni töö 2016. aastal. Eesti Arst. 2017;86(3):165−174.
Doktorantuur

Career conference „To new hights with a PhD degree!“

Teaduskonverentsi publik

Call for abstracts: scientific conference celebrating the anniversary of the Faculty of Medicine

 Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi inimese geneetika õppetooli uuring koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliinikuga näitas, et üllatavalt suurel osal viljatutest meestest on lapsena diagnoositud munandi laskumishäire. Õigeaegne sekkumine aitab tulevikus lahendada viljatusprobleeme ja ennetada haruldaste kasvajate riski.

Testicular maldescent in infertile men may be a sign of a more severe genetic syndrome