Kes on meditsiiniteaduste valdkonna aasta õppejõud ja aasta programmijuht?

4. detsembril tänati Tartu Ülikooli muuseumis aasta õppejõude ja programmijuhte. Meditsiiniteaduste valdkonna aasta õppejõuks valiti sotsiaalfarmaatsia dotsent Daisy Volmer ja aasta programmijuhiks bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava „Hambaarstiteadus“ programmijuht, hambaarstiteaduse instituudi lastestomatoloogia dotsent Rita Nõmmela.

Aasta õppejõu auhinnaga tunnustatakse igas ülikooli valdkonnas üht õppejõudu, kes on eelmisel õppeaastal silma paistnud väga hea õpetamisega. Tänavu esitasid aasta õppejõu kandidaate esimest korda üliõpilased (vähemalt viis üliõpilast üheskoos) ja õpetamise hindamisel lähtuti Tartu Ülikooli õpetamise heast tavast.

Meditsiiniteaduste valdkonnast olid aasta õppejõu nominendid sotsiaalfarmaatsia dotsent Daisy Volmer, farmatseutilise analüüsi lektor Andres Meos, perearst Eero Merilind, geriaatria dotsent Helgi Kolk, suu- ja hambahaiguste assistent Karin Keernik ning dermatoveneroloogia dotsent Maire Karelson.

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse moodustatud komisjon valis esitatud kandidaatide seast aasta õppejõuks 2019 sotsiaalfarmaatsia dotsendi Daisy Volmeri.

Volmeri sõnul näitab see tunnustus, et uudsed õppe- ja hindamismeetodid, mida ta on viimastel aastatel järjekindlalt rakendanud, on üliõpilaste hulgas hindamist leidnud.

„Aitäh neile koos minuga kaelamurdvaid hüppeid tegemast ja edukalt maandumast. See annab julgust edasi minna ikka selle nimel, et õppimine oleks innustav ja seostatud teadmisi pakkuv. Mina olen enda jaoks avastanud ennastjuhtiva õppimise, mis mulle kui õppejõule tekitas alguses palju kahtlusi ja küsimusi. Kui palju ma saan usaldada üliõpilaste iseseisvat töötamist? Kas nad nii üldse õpivad midagi? Olemasolev kogemus näitab, et õpivad küll, aga selleks tuleb neile koostada konkreetsed ülesanded ja anda regulaarset ning sisulist tagasisidet tehtu kohta. Õppejõud saab üliõpilasel aidata õppida. Kuidas ta seda teeb, on üliõpilase enda vastutus, nii lihtne see ongi,“ rääkis Volmer.

Loe, mida üliõpilased Volmeri tunnustuseks välja tõid.


Daisy Volmeril on õppimiskeskne, eneseanalüüsi ja individuaalset arengut toetav õpetamine. Tema õpetamisfilosoofias on õppija ja õpiprotsess kesksel kohal. Seda näitavad selgelt tema rakendatavad õppemeetodid, millest erilist esiletõstmist väärivad õpimapid ja OSCEd.

Õpimappide kasutamisel saavad õppijad oma arengut ise jälgida ja kokkulepitud piirides ka ise suunata. Õppejõud laseb tudengitel täita ja kasutab ka ise aktiivselt mahara keskkonna e-portfooliot praktikapäeviku ja sotsiaalfarmaatsia õppeaine ülesannete täitmiseks. See annab hea ülevaate, mida tudengid järjepidevalt teevad ning kuidas õppeainet ja õpetamist vastavalt paremaks muuta.

OSCEd on struktureeritud, päriselulist situatsiooni imiteerivad õpiolukorrad, kus õppija peab integreerima teoreetilised teadmised ja (ülekantavad) oskused etteantud situatsiooni. OSCEde loomiseks kaasab Volmer praktikuid ja vabatahtlikke “näitlejaid”, et konstrueeritud situatsioonid õppijatele võimalikult tõetruud näiksid ja neid järgnevaks praktikaks maksimaalselt ette valmistaksid. Sellele järgneb tagasiside nii õppijalt, õppejõult kui ka “näitlejalt”. Seega suunab kogu õppimisprotsess õppijat kohe oma tegevust analüüsima ja otsima ka arenguvõimalusi andes ka pikemaajalise vaate õppija arengule.

Teaduslik mõtteviis peegeldub Volmeri õpetamises mitte ainult õpitava sisu vaid ka vormi osas. Ta on kursis oma eriala ja selle õpetamise uusimate suundadega ning täiendab end selles vallas pidevalt. Peamiselt tähendab see OSCE testi sisseviimist. Praktiliselt kordades kasulikum kui paberil testi täita ning saanud väga positiivset vastukaja ka tudengitelt.

Volmer on pälvinud ka Tartu Ülikooli hea õpetamise grandi ja esitlenud konverentsidel oma õpetamise uurimise tulemusi.

Volmer teeb nii õppejõu kui ka programmijuhina tihedat koostööd nii oma eriala kui ka teiste erialade esindajatega, suurendades nii õpitu ajakohasust ja vastavust ühiskonna ning tööturu ootustele. Kui õppijad Volmeri tegevust õppejõuna kokku võtavad, siis sobib selleks kõige paremini õpetamise heas tavas leiduv sõnastus "

 

Õppejõud näeb ise ja suunab ka üliõpilasi nägema oma eriala osana ühiskonnast ning reflekteerib ja mõtestab nii enda kui ka üliõpilase töökogemust. Hea õpetamine toetab õppimist selliselt, et lõpetaja on valmis tööeluks ja oma panuse andmiseks ühiskonna hüvanguks.

Aasta programmijuht

Aasta programmijuhi auhinnaga tunnustatakse programmijuhte, kes arendavad oma õppekava pidevalt ja süsteemselt, lähtudes ülikooli kvaliteedinõuetest. Nad kaasavad õppekava arendamisse tööandjad, üliõpilased, õppejõud ja vilistlased ning on oma arendustegevuses edukad. Aasta programmijuhi auhinna kandidaate esitavad dekaanid.

Meditsiiniteaduste valdkonna aasta programmijuhi nominendid olid bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava „Hambaarstiteadus“ programmijuht, hambaarstiteaduse instituudi lastestomatoloogia dotsent Rita Nõmmela ja inimese füsioloogia vanemteadur, neuroteaduste doktoriõppe programmijuht Kati Koido.

Tartu Ülikooli õppekomisjon valis kandidaatide seast meditsiiniteaduste valdkonna aasta programmijuhiks Rita Nõmmela.

"Dotsent Rita Nõmmela on meditsiiniteaduste valdkonna hambaarstiteaduse bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava programmijuht alates 2012. aastast. Rita Nõmmela juhtimisel on edukalt kaasatud programmide arendamisse erinevaid  huvirühmi (üliõpilasi, tulevasi tööandjaid, õppejõude ja vilistlasi) ning tema tegevus programmijuhina on olnud silmapaistev nii hambaarstiteaduse instituudi tudengite õppe uuele kvalitatiivsele tasemele tõstmisel kui ka avaliku kaasarääkijana tudengite õppe probleemkohtadele lahenduse leidmisel," seisis ettepanekus.

Nõmmela sõnul on aasta programmijuhi tiitel tunnustus kogu meeskonnale. „Meie üliõpilased on nutikad, töötajad asjalikud, tööandjad jagavad meelsasti kogemusi, nõnda meie õppekava edendamine toimubki. Arvan, et oluline on kuulata kõiki osapooli. Järgige üliõpilaste loosungit – ole rohkem,“ tõdes Nõmmela.

Loe Tartu Ülikooli kodulehelt, kes said aasta õppejõu ja aasta programmijuhi tiitlid teistest valdkondadest ning keda tunnustati õppekvaliteedi edendamise auhinnaga.

Vaata UTTVst Tartu Ülikooli tänuõhtu salvestust ja galeriid.

Lisateave:
Ene Voolaid
Tartu Ülikooli õppekvaliteedi peaspetsialist
737 6269, 509 1876
ene.voolaid [ät] ut.ee