Autor:
Andres Tennus

Dekaan Margus Lemberi pöördumine

Head kolleegid!

Aastavahetusega 2023/24 lõpevad praeguse dekaani ja prodekaanide volitused, mille olete meile andnud 2015. ja 2019. aasta valimistel. Kuigi praeguse ajastu kliimamuutuste kontekstis on see aeg olnud ainult kübemeke, sooviksin teie poole siiski pöörduda.

Esmalt tahan teid kõiki, õppejõud ja teadlased, üliõpilased, doktorandid ja residendid ning mitteakadeemilised töötajad, tänada koostöö eest neil aastatel! Olen teie kõikidega suheldes väga paljut paremini mõistnud ja õppinud.

Ülikooli juhtimismudelis on sügavalt juurdunud traditsioon, et dekaan on üks teaduskonna professoritest, primus inter pares printsiibil. Demokraatlikumal ajal valitud, s.t mandaadiga teaduskonna poolt, mitte nii demokraatlikul ajal aga nimetatud-mõjutatud ametisse kõrgemalt poolt. Prodekaanid, traditsiooniliselt professorid, on vastutanud kindlate töölõikude eest juhtimisel ja meeskonnaliikmetena ka teaduskonna kui terviku arendamise eest. Soovin siinkohal tänada kaheksa aastat minu kõrval olnud väga pühendunud prodekaane!

Kuigi ajad on olnud keerukad, on ülikool oma tegevustega kenasti toime tulnud, sh on toimunud ka progress meditsiinivaldkonna kliimas. Meie valdkonna tegevustoetuse eelarve on nende aastatega kasvanud 5,9 miljonilt 13,5 miljoni euroni. Teaduse baasrahastus oli 2015. aastal tasemel, mida ei saanudki allüksustele jaotada, praegu on summad suuruses, et jagamine ergutab juba kirgi. Teisalt ei ole see ikkagi ootustele vastav. Teaduse projektipõhine rahastamine tekitab teadlastele ja juhtidele muret ning kahjuks mõjutab ka noori kraadikaitsnuid nende karjäärivalikutes. Plusspoolele tuleb kindlasti kanda kõigi meie instituutide oluliselt paranenud ruumid, viimase näitena ka farmaatsia instituudi saavutatud realistlik plaan uue hoone osas. Heameel on ka meie akadeemilise taseme paranemisest, kaheksa aastaga on tööle asunud 22 uut professorit. Probleemsemateks aegadeks on kahtlemata olnud koroonapandeemia ning korralikult läbi mõtlemata alustatud Kliinikumi uutmine.

Soovin uuele dekaanile jõudu, tarkust ja ettenägelikkust otsustes! Kaheksa aastat tagasi lubasin, et ülemäärane juhtimine ja bürokraatia ei tohi segada kellelgi töötegemist ning rõõmu ja muret tuleb jagada allüksuste läbimõeldud tasakaalus. Seda oleme püüdnud ka järgida.

Soovin kõigile parimat aasta lõppu ning edukat uut aastat!

Lugupidamisega
Margus 

Tartus, 29. detsembril 2023 
 

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine